Militærudgifter og stress | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Hvad kan der udledes af tabel 2 om udviklingen i og forholdet mellem NATO-landenes og Ruslands militærudgifter?

Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem alder, køn og danskernes stressniveau

Uddrag
For at skabe et bedre overblik over militærudgifterne indekseres tallene i tabel 2. Dette ses i tabel 1a.

For at skabe et endnu tydeligere overblik kan man med fordel omregne alle landenes udgifter til procent af NATO’s samlede udgifter. Dette ses i tabel 1b.

Det kan aflæses at Rusland har haft en stigende mængde militærudgifter fra 2006 til 2015, nemlig cirka en fordobling, hvilket fremstår som meget.

Sammenligner man derimod Ruslands udgifter med NATO’s samlede udgifter er billedet dog et andet. Trods en stigning fra 6% til 12% udgør Rusland ikke en stor del af NATO’s samlede militærudgifter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu