Indledning
Gymnasietiden er en stresset tid for mange unge. Presset er nyt og større end man er vant til. Karakterer, forventninger samt fritiden skal det tages stilling til, og tiden skal prioriteres fornuftigt på skole, venner og familie.

Det hele handler om balance, og undersøgelser viser, at unge nu har sværere ved dette, og dermed er mere stressede end før i tiden. I denne opgave undersøges omfanget samt årsagerne til stress blandt unge.

Uddrag
Det er også iøjnefaldende, at der i 1987 kun var 1 procentpoint i forskel på drenge og pigers stressniveau, hvor det efter en stigende forskel blandt kønnene gennem årene, ender med en forskel på 15 procentpoint i 2013. Det er over en fordobling af piger der føler sig stresset frem for drenge.

Da man på denne graf ikke kan se efter 2013, kan man kun forestille sig, at denne forskel er steget endnu mere i dag. En grund til at piger oftere føler sig stresset end drenge, kan være at piger går mere op i karakterer. I dokumentaren “de perfekte piger” følger vi 3 kvindelige gymnasieelever, hvor vi følger med i deres stressede hverdag.

Vi følger med i hvordan specielt karakterræset, spiller en kæmpe rolle i hvorvidt unge føler sig stressede i dags.

Piger sætter højere krav til sig selv, og tager det tungere, hvis de ikke får det ønskede resultat. Den brugte graf har en usikkerhed, da begrebet ‘stress’ ikke er blevet defineret. Deltagerne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvorvidt de ofte føler sig stresset.

Dette kan skabe en statistisk usikkerhed, da folk har vidt forskellige opfattelser af, hvordan stress føles.