Identitetsdannelse & kulturmøder blandt minoritetsunge | Samf

Indledning
I dette projekt fik vi tildelt en problemstilling, hvor vi skulle arbejde projektbaseret ift. det tildelte overemne “identitetsdannelse og kulturmøder blandt minoritetsunge.”

Til overemnet lyder problemformuleringen sådan: “Hvorvidt og i hvilken grad er det for unge minoritetsdanskere muligt at danne og tilegne sig en bindestregsidentitet, og hvilke konsekvenser er forbundet med en manglende udvikling heraf.”

Indholdsfortegnelse
Indledning

Fordomme og stereotyper ude på arbejdsmarkedet:

Fordomme og stereotyper ude på diverse uddannelser:

Fordomme og stereotyper ude i det daglige:

Uddrag
På figur 3.1 ses tilknytningen til det danske arbejdsmarked, for indvandre og efterkommere. Det ses, at hver ca.

hver anden indvandre fra et ikke-vestligt land, bidrager hverken til det danske samfund, ligeledes med arbejdsstyrken, hvorimod dette faktum kun gælder for hver 5. etniske dansker.

For efterkommere, så er sagen lidt anderledes. Efterkommere har en større ”tilknytning” og deltagelse ude på arbejdsmarkedet, sammenlignet med deres forældre. Efterkommere fra vestlige lande

ligger på sammen stade som etniske danskere, hvorimod for efterkommere fra ikke-vestlige lande ligger på samme frekvens som indvandrere fra vestlige lande.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu