Indholdsfortegnelse
Kulturmøder 1
Kapitalformer 2
Lekttyper 2
Avisjournalistisk 2
Medier 4
- Dokumentargenren 4
Litteraturhistorien 7
Romantisme 10

Uddrag
Kulturmøder
Møde mellem forskellige befolkningsgruppers levevis og forestillingsverden

Fagbegreber
- Amerikanisering: når noget amerikansk udbreder sig til hele verden.
- Kulturmøder: når kulturer møder hinanden.
- Trans kulturelle flows: når noget kulturelt bevæger sig rundt i forskellige steder og lande, og får nye former.
- Ghetto: samling af en ensartet befolkning.
- Etnocentrisme: dømme andres kultur igennem normer og værdier fra ens egen kultur.
- Xenofobi: man kan ikke lide fremmed, men man er ikke racist. Man er kritisk overfor andre kulturer.
- Tribalisme: Man dømmer andre kulturer, fordi man ikke er en del af den. Stammementalitet. Fx brøndbysvin og FCK-fans.
- Kultur relativisme: Det perspektiv, at en kultur kun kan forstås ud fra sig selv og ikke kan vurderes i forhold til andre kulturer.
- Idealisme: Man handler ud fra idealet. Man tror meget på noget, og gør meget for det.

Kapitalformer
Der skelnes imellem kulturel kapital, økonomisk kapital og social kapital.

Endvidere arbejder Bourdieu med begrebet ’symbolsk kapital’, hvilket vi dog ikke har valgt at medtage i denne sammenhæng, da det har en anderledes særstatus i hans sociologiske teori end de tre førstnævnte, som den symbolske kapital ofte er et udtryk for.

Fagbegreber
- Kulturel kapital: Uddannelse.
- Økonomisk kapital: God økonomi.
- Social kapital: God socialt. Et godt netværk af venner.
- Symbolsk kapital: Respekt og anerkendelse. Ud fra stil og udseende. Fx tøj eller bil.

Lekttyper
Kronolekt: sprog der tilhører en gruppe bestemt ud fra alder og generation. Det kan fx være slang, da det er noget, man bruger når man er ung, og stopper med at bruge senere i livet.

Sociolekt: Sociolekt er betegnelsen for en "dialekt" som ikke er afgrænset af et geografisk område, men derimod af et socialt tilhørsforhold.

Etnolekt: sprogstil der er knyttet til en bestemt etnisk gruppe.

Multietnolekt: sprog som har baggrund i etnisk blandet miljøer. Et miljø med folk med forskellige etniske baggrunde.