Indholdsfortegnelse
Genrer
Læringsstrategier
Oversættelse
- Gyldendal
Sociolingvistik
- Sociolingvistik:
- Sociolekt:
- Dialekt:
- Etnolekt:
- Kronolekt:
- Kancellisprog:
- Fagsprog:
Ordklasser
- Adverbier
- Præpositioner
- Konjunktioner Sideordnende
- Underordnende
- Diatese
- Finit og infinit
- Syntaks
- Opgave 3.3.10.1
- Faciet
- Mens de unge mennesker læste til eksamen, skinnede solen hver dag fra en skyfri himmel.
- Peter som skulle op i engelsk, og Jens som skulle op i matematik, ville meget hellere til stranden fordi de begge elskede at svømme.
- En dag sagde Peter at nu ville han holde lidt fri, og han fortalte Jens at han ville til stranden.
- Selv om Jens havde travlt, mente han, at han godt kunne tage eftermiddagen fri.
- Da de kom ud til stranden, så de at der var fyldt med mennesker overalt.
- "Hvorfor mon folk ikke er på arbejde", tænkte Jens.
- At det var helligdag den dag, var slet ikke gået op for ham.
- Når man læser til eksamen, er alle dage ens.
- Semantisk analyse af
- Billedsprog
- Sammenligning
- Metafor
Kommunikation
- Envejskomunikation
- Tovejskommunikation
- Offentlig-kommunikation:
- Privat- kommunikation
Sproghandlinger
- institutionelle handlingsregulerende sproghandling
- Social bekræftene sporghandling
- Informerende sproghandling
- Inddrirekte sporghandlinger
- Skriftsporg og talesprog
- Gambitter
- Forvægt og bagvægt
- Sætningsanalyse

Uddrag
Politisk tale:
At overbevise modtageren om noget.

Reklame:
Sælge noget, fx en vare, eller et budskab / en sag, fx husk at stem til valget.

Ejendomsannonce:
Sælge en bolig eller overbevise en om at den bolig her er det bedste, men alligevel skal man være realistisk, og ikke lyve om tingene.

Faglig tekst:
Info om specifikt emne, fx lærebøger. Ofte svært/fagligt ordforråd.

Opinionsartikel:
Ofte en journalist eller skribent der giver udtryk for sin mening. Opinion betyder ‘mening’.

---

Hvad er substantiver (giv eksempler fra videoen)? Navneord, man kan sætte en eller et foran
Hvad er artikler (giv eksempler fra videoen)?

Kendeord, det er det man for det meste sætter foran Substantiver
Hvad er adjektiver? (giv eksempler fra videoen)? Tillægsord, noget der beskriver noget.

Hvad er adverbier (giv eksempler fra videoen)?
Biord, beskriver ofte verbet. Kan udtrykke tid, sted, måde eller årsag.
Hvad er præpositioner (giv eksempler fra videoen)? Forholdsord, over, under, bagved, foran

Hvad er konjunktioner (giv eksempler fra videoen)? Bindeord, binder ord og sætninger sammen.
Hvad er pronominer? (giv eksempler fra videoen)? stedord, ord i stedet for navne.

Hvad er verbum?
Udsagnsord, når du sætter at eller jeg foran

Hvad er proprium?
Egennavn, navne på steder

"Jeg tænker på, at hunden og katten altid spiser en italiensk pizza ulækkert på gulvet." Pronominer, Verbum, Præpositioner, Konjunktioner, Substantiv, Konjunktioner,