Medieforløb dansk 2020-21 | Noter Dansk

Indholdsfortegnelse
Avis:
- Hvad er en avis?
- Tidslinje for avisens historie
- Partipresse:
- Avistyper
- Samfundsområder:

De 5 nyhedskriterier

Kilder:

Vinkling

Avisjournalistik:
- Nyhedsjournalistikken
- Nyhedshistorier
- Nyhedstelegram eller notits:
- Interview
- Nyhedsreportagen:
- Baggrundsartikel
- Mening Journalistikken
- Lederen
- Kommentaren
- Klummen
- Læserbrevet
- Kronik
- Anmeldelse
- nyhedsanalysen:
- Den fortællende nyhedsjournalistik https://hbdansk.systime.dk/?id=c694
- New Journalism:
- Feature
- Service Journalistikken https://hbdansk.systime.dk/?id=c699
- Indre komposition
- Opbyggelse af “Nyhedstrekanten”
- Hey-You- See?-so
- Jon Franklin's story-model

Regeringen sender endnu engang eleverne hjem:

Dokumentarfilmtyper:
- Den dybdegående:
- Den observerende dokumentar
- deltagende dokumentar
- Performative dokumentar
- Refleksive dokumentar:
- poetiske dokumentar
- Dramatiserede dokumentar

Uddrag
Hvad er en avis?
- Det er en publikation som formidler historier om aktuelle hændelser. De kan både være neutrale og faktuelle, og giver information videre til læsere - informerede journalistik og nyhedsstof.

- De indeholder også det såkaldte meningsstof eller opinionsstof, dvs. avisens og forskellige skribenters kommentarer og holdninger til aktuelle sager, og de mere dybdeborende nyhedsanalyser, der tager sig tid til at gå bag om de aktuelle sager.
- Holdnings Journalistik - opinion, egen holdning
- Informerende journalistik - objektivt

- Desuden indeholder aviserne i dag stadig mere service- og livsstilsstof, der giver praktiske råd om alt i dagligdagen, informerer om nye trends og leverer "livshjælp" til læserne om forbrug, karriere, børn, fritid og personlig udvikling.

- Service og livsstilsstof fylder mere og mere i de nye aviser. Det vil altså sige der er færre og færre rapporter og nyhedsartikler i aviserne, da de kan findes andre steder på nettet. Dog er der flere reklamer og annoncer, da aviserne skal kunne løbe rundt

- De traditionelle aviser taber let kampen mod SoMe, hvor der nemt kan findes artikler og rapporter på fx. Facebook, Twitter osv.

- Aviserne bruger nu mere plads på artikler om indretning og service, som er en indirekte reklame for de ting som vises fx. en sofa.
- Aviserne er altså tit for langsomt ude med div. historier
- Der er altså brug for online aviser (fx. TV2 ØSTJYLLAND)

- Men til gengæld kan aviser gå mere i dybden med historier, og analysere og vurdere dem. Det kan korte rapporter i tv ikke nå at gå i dybden med.

---

- Lederen
- holdningspræget og argumenterende
- står ofte samme sted i avisen
- udtrykker avisens mening om et aktuelt samfundsproblem
- argumenter som skal overbevise læseren
- bruges ofte retoriske hjælpemidler til at understøtte
- E-avis berlingske - 3 dec. 2020

- Kommentaren
- skribentens egen holdning om et aktuelt emne
- holdningspræget og argumenterende
- ofte mange sproglige virkemidler
- kan være en skribent men også en læser

- Klummen
- skarp holdning og provokerende vinkel
- deres politiske, avisens, syn på en begivenhed

- Læserbrevet
- avisens læsere skriver
- ofte stærkt holdningsprægede
- kan indeholde alt fra store til små emner

- Kronik
- bestemt omfang og fast plads
- af ekspert eller person med særlig interesse i sagen
- kan være argumenterende, holdningspræget og indeholde egen mening, men ikke altid
- kan ligne essay i form og gøre læserne mere interesserede

- Anmeldelse
- personlige mening om fx. film, bog eller andet kultur
- indledende redegørelse og derefter vurdering
- sproglige virkemidler er ofte med
- sportsreportager har ofte karakter af anmeldelser
- nyhedsanalysen:

- nyere journalistiske genre
- blander nyhed og meningsjournalistik
- går bag om historien, men den er i modsætning til baggrundsartiklen journalistens egen analyse af nyhedens perspektiv, årsag og konsekvenser
- journalisten er rapporterende, kommenterende og vurderende
- ikke bare fakta og info, men begrundelser for vurdering og synspunkter, og understreger at det er egne analyser.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu