Arbejdsark | Stress | Noter

Indledning
Hvordan defineres stress ifølge Lazarus? Hvad er centralt for denne definition? Ifølge ham er stress "et specifikt samspil mellem personen og omverdenen, som af personen vurderes som belastende eller overstigende hans eller hendes ressourcer."

Som noget meget vigtigt siger definitionen, at vores vurdering af en situation er helt afgørende for, hvor belastende og dermed stressende den er for os.

Indholdsfortegnelse
Ydre faktorer

Indre faktorer

OAS

Uddrag
De emotionelle krav (følelser) omfatter blandt andet krav om at kunne omgås kolleger, kunder eller klienter med anderledes social eller kulturel baggrund, at kunne leve sig ind i deres situation og vise empati.

De omfatter desuden det at være i stand til at håndtere følelsesmæssigt belastende situationer, f.eks. pressede, utrygge eller risikofyldte situationer med klienter eller kunder, der er aggressive, hvor det ofte handler om at skulle holde følelserne tilbage, og at kunne skjule og kontrollere dem.

Det kunne også handle om at skulle omgås en besværlig leder. De emotionelle krav er ofte store i forbindelse med servicearbejde, herunder arbejde inden for social-, sundheds- og uddannelsessektoren, og indebærer en risiko for at blive udbrændt (jf. senere).

De manuelle og motoriske krav omfatter blandt andet krav om at kunne udføre de nødvendige arbejdsbevægelser i forbindelse med bestemte arbejdsfunktioner. Evnen til at kunne omstille sig til nye arbejdsbevægelser.

De manuelle og motoriske krav retter sig således især mod den enkeltes fysiske formåen og udholdenhed. Store manuelle og motoriske krav møder man ofte i forbindelse med det traditionelle industriarbejde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu