Matematik Opgave | Fagdag

Opgavebeskrivelse
- Opgave 1 -
a. Analysér data og formulér tekst til en pjece, der skal omdeles til husstande om varmekilde, størrelse på hus og elforbrug.

---

- Opgave 2 -
Marsk Bryghus vil udvide lagerkapaciteten ved at købe en lagerbygning ved siden af bryghuset. Prisen for lagerbygningen er 2.000.000 kr.
Der er følgende muligheder for finansiering med banklån eller banklån kombineret med realkreditlån.
a. Skriv en anbefaling til Marsk Bryghus på baggrund af relevante beregninger.

---

- Opgave 3 -
Virksomhedens samlede variable omkostninger ved produktionen af 75 cl flasken kan beskrives ved funktionen C med forskriften:
C(x)=0,04x^3-2,4x^2+100x, x ]0;100[
Hvor x angiver produktionen (i 100 stk.)
a. Tegn grafen for c
b. Bestem de samlede variable omkostninger ved en produktion på 2000 stk.
c. Bestem en forskrift for gromk(x)
d. Bestem den produktion af 75 cl flasker, hvor de gennemsnitlige variable enhedsomkostninger er mindst.
e. Tegn graferne for gromk og GVE i samme koordinatsystem og vis, at grafen for gromk skærer grafen for GVE i dennes minimum
f. Vurdér med relevante beregninger, om den produktion med de mindste gennemsnitlige variable enhedsomkostninger også er den produktion, der giver det største dækningsbidrag til virksomheden.
g. Vis, at grafen for gromk generelt skærer grafen for GVE dér, hvor de gennemsnitlige variable enhedsomkostninger er mindst.

- Opsamling på projektbesvarelsen -
Ud fra din besvarelse af opgaverne 1-3 skal du skrive en sammenfatning på højst ½ side

Uddrag
Opsummering:
Fjernvarme-forbrugerne har et lavere varmeforbrug pr. m2, hvilket man bl.a. se på gennemsnittet. Den gennemsnitlige husholdning bruger 0,0729 kWh/m2 centralvarme, hvorimod de der bruger fjernvarme bruger 0,0672 kWh/m2. Husholdningerne med centralvarme bruger altså 0,0729-0,0672=0,0057 kWh mere pr. m2.

De 75% med det laveste forbrug pr. m2 bruger 0,092 kWh/m2 hvis de har centralvarme, hvorimod der bruges 0,0797 kWh/m2 hvis de benytter sig af fjernvarme. Det er en forskel på 0,092-0,0797=0,0123kWh/m2.

Derudover er der også større forskel på, hvor meget kWh kunderne bruger pr. m2 hvis de benytter sig af centralvarme, da spredningen er på 0,037, hvor den er på 0,0286 hvis de benytter sig af fjernvarme.

Desuden kan man på vores regressionsanalyse se, at forbruget pr. m2 ikke er et specielt godt mål, da forklaringsgraden er markant under 0,95. Samtidig har vi også udeladt de husholdninger på 0 m2, da de er outliers, som ellers kunne have været en del af de analyserede data, hvis man fx kun kiggede på varmeforbruget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu