Linearitet | Emne Opgave | Matematik

Indholdsfortegnelse
Skriftlig del.
a) Hvilke værdier har hhv. hældningstallet a og skæring med y-aksen, b?
b) Beskriv med ord, hvad hældningstallet a og skæringen med y-aksen, b fortæller os både matematisk set, men også i fht denne opgave.
c) Find vha. din lineære model hvad omkostningerne er ved at fremstille en mængde på 6000 kg.
d) Find også ud af, hvor stor mængde vare i kg. man vil kunne producere, hvis omkostningerne skulle være på 250.000 kr.
f) Beskriv med dine egne ord, hvilken betydning det har, at maskine B´s hældningstal er forskellig fra maskine A´s.
g) Beskriv ligeledes med egne ord, hvilken betydning det har, at b-værdien er forskellig ved de to maskiner.
h) Hvilken af de to maskiner vil man fortrække at bruge til at producere den omtalte vare?
i) Indsæt den nye linje i det samme koordinatsystem, hvor funktionen starter ved x = 9000
j) Hvilken definitionsmængde og værdimængde har funktionerne B(x) og Beffevtiv(x)
k) Hvornår kan de nu betale sig at gøre brug af maskine A og hvornår kan det betale sig at maskine B?

Mundtlig del.

Uddrag
En virksomhed kan vha. en maskine - som vi kalder A, producerer en vare, hvor sammenhængen mellem den producerede mængde og omkostningerne delvist er vist i nedestående tabel.

---

b) Beskriv med ord, hvad hældningstallet a og skæringen med y-aksen, b fortæller os både matematisk set, men også i fht denne opgave.

- Hældningstallet a viser hvad hældningen er hver gang der bliver solgt en vare. og skæringen med y-aksen viser at hvis man ingen vare producere koster det stadigvæk 87644.91 kr. (Punkt. 0;87644.81)

- X aksen er mængden i kilo, og y-aksen er omkostninger.

- A = hver gang mængden stiger med 1 kg, stiger omkostningerne med 14,44

- B = Det koster 87.644,91 at starte det hele op. Det vil sige det koster 87.644,91 at producere 0 vare

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu