Sprogligt emne | Noter Dansk

Indholdsfortegnelse
Lær at sætte komma
Appelformer (Logos, Etos og Patos)
- Logos
- Etos
- Patos

Argumentation
- Styrkemarkør:
- Rygdækning:
- Gendrivelse:

Det retoriske kompas
- Sproglig tjekliste:
1. Ord, der stikker ud:
• Fagsprog
• Fremmedord
• Engelske ord og begreber

2. Sætninger:
• Sætningsopbygning

3. Direkte eller indirekte tale – eller en mellemform:
• Direkte tale
• Indirekte tale
• Dækket tale

4. Sproglig teknik og effekter
5. Humor
6. Sproglige kneb – Figurer
7. Flere sproglige kneb – Troper
8. Metrik – verslære

Uddrag
Styrkemarkør:
Man kan sprogligt vise vigtigheden af et argument
• Der kan jo slet ikke være nogen tvivl om at…
• Jeg er helt overbevist om…

Rygdækning:
Man sikrer sig rygdækning, så det bliver svært at udfordre hjemlen
• Mange undersøgelser peger på, at…
• Alle de politifolk jeg møder er enige om, at…

Gendrivelse:
Man tager højde for modargumenterne
• Forslaget kan godt nok betyde, at enkelte uskyldige kan blive anholdt, men…
• Det er vigtigt at deltage i studieturen…selv om det selvfølgelig ikke er gratis

---

• Anafor: Gentagelse af frase i begyndelse af en sætning. Kendt er Martin Luther Kings brug af anaforen “I have a dream, som netop anvendes som det første i en række af sætningerne i den berømt tale.

• Epifor: Gentagelse af samme frase i slutning af flere sætninger.

• Antitese: Når afsenderen benytter sig af dette retoriske virkemiddel, sætter afsenderen et modsætningspar over for hinanden, eksempelvis den tidligere regering og den nye regering.

• Ironi: At sige ét og mene det modsatte.

• Sarkasme: At underdrive eller at sige ét og mene det modsatte, som i tilfældet med ironien, men afsenderen forsøger at nedgøre en anden, så det får en tone af spydighed over for en anden.

• Apostrofe: Direkte henvendelse til person, genstand eller begreb: ”Danmark, nu blunder den lyse Nat”.

• Interjektioner: Betegnelse for udråb så som “Åh” eller “Nøj”, knyttet til talesprog, men det kan også findes i skriftsprog, hvor anvendelsen af sådanne interjektioner vil være et tegn på lav stil.

• Opremsninger: Afsender opremser en række ord/begreber/pointer

• Kiasme: Afsenderen bytter forskellige dele af en sætning rundt i den følgende sætning.
Eksempel: Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land.

• Underdrivelse og overdrivelse (Litote og hyperbel)

• Retoriske spørgsmål: At stille et spørgsmål, som ikke behøver at blive besvaret, og som ikke vil blive besvaret. Svaret på det retoriske spørgsmål er nemlig tilsyneladende selvindlysende (set fra afsenderens perspektiv).

• Alliteration: Anvendelse af samme ordlyd i konsonanter i følgende ord, eksempelvis i begyndelsen af ordet. (også kaldet bogstavrim).

• Assonans: Anvendelse af samme ordlyd i vokaler i ord, der følger hinanden.

• Enderim: Samme ordlyd i stavelsesendelser

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu