Statistik | Emne Opgave | Matematik

Indholdsfortegnelse
Forklaring af begreber:
Observation/observationssæt
Kvartilsæt
Typetal/typeinterval
Middeltal
Varians og spredning
Variationsbredden
Kvartilafstanden

Uddrag
1. Statistik
Din opgavebesvarelse skal indledes med en gennemgang af de basale begreber indenfor emnet.

Du skal således forklare begreberne observationer, observationssæt, positionsmål (typetal, kvartilsæt, middeltal) og spredningsmål (variationsbredden, kvartilafstanden, varians, standardafvigelse).

Alt forklares og præsenteres på en måde, så det giver mening for den der læser din besvarelse. Tag udgangspunkt i nedenstående opgave når du forklarer begreberne.

Opgave:
I en produktion af en bestemt lotion skal der fyldes 237 ml i hver tube.

Fabrikken har udtaget en stikprøve på 200 tuber og målt indholdet i hver tube. Resultatet af målingerne ses af nedenstående tabel.
a) Opgaven løses som ” ikke grupperede/diskrete observationer ”

b) Angiv formler til beregning af middelværdi, varians og standardafvigelse. Indsæt i formlerne så man kan se hvordan man beregner middelværdi, varians og standardafvigelse. -OBS: Alle formlerne kan ses i mit excel-dokument.

c) Med udgangspunkt i din statistiske analyse skal du ud fra dine positionsmål, spredningsmål og dine diagrammer vurdere om fabrikken skal foretage ændringer i forbindelse med påfyldningen af lotion.

-Jeg mener ikke at fabrikken er nødsaget til at ændre på deres produktion af lotion. Gennemsnittet for observationerne ligger på 236,99, hvilket læner sig meget op ad den millimeter fabrikken ønsker at fylde i. Derfor mener jeg ikke de skal ændre på produktionen.

d) Forklar til sidst, hvilke fordele og ulemper der er ved at løse opgaven som ” grupperede observationer ” og angiv hvilke formler der benyttes ved beregning af middeværdi, varians og standardafvigelse.

Angiv også hvilke diagrammer der benyttes ved grupperede observationer. ( se tabel side 2 )

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu