Indholdsfortegnelse
1) Forklar hvorfor man laver en statistisk databehandling, nævn en par eksempler hvor du synes, at det ville være relevant med en statistisk beskrivelse, og gør kort rede for hvordan du kunne skaffe de nødvendige informationer. Kom ind på begreberne population, stik- prøve, skjulte variabler, bias og repræsentativitet.

2) Gennemgå kort, hvad en fuldstændig statistisk databehandling1 indebærer, idet du kom- mer ind på de forskellige typer af observationer.

3) Udvælg og gennemgå to eksempler, som repræsenterer hver sin type variabel (observationer). I gennemgangen skal du gøre rede for beregninger, tegning af grafer og udregning, 2 aflæsning og fortolkning af deskriptorer

Uddrag
Ugrupperede observationer bruger man oftest til mindre observationer, fx ved børnehave eller en klasse.

Ugrupperede observationers skema bruger, x, h(X), H(X), f(X), F(X). F(X) er den summeret frekvens og den skal altid give 100%. Når man har et færdigt skema, kan man indsætte dem ind i et boksplot eller et trappediagram.