Deskriptiv statistik | Emneopgave | Noter

Indledning
Den Diskrete Variabel kan forklares ved at sige hvad det ikke er. Når dit data ikke er grupperet og du ikke selv gruppere det i intervaller er det en Diskret variabel eller et diskret datasæt.

Det er altså hvor din data er isoleret i enkelte observationer og ikke grupperet. Denne metode er smart når du skal i detaljen med de forskellige observationer og kigger på dem individuelt.

Den grupperede variabel er hvor dine observationer er grupperet, modsat den diskrete. Dine observationer er altså delt op i intervaller og grupperet.

Det er f.eks. smart at bruge denne metode når du skal beskrive en større sammenhæng, og har mange forskellige observationer, så det er svært at få overblikket.

Middeltallet er vigtigt i en analyse af både et diskret og et grupperet datasæt, middeltallet viser nemlig det generelle billede af din undersøgelse, gennemsnittet.

Indholdsfortegnelse
Forskellen mellem Diskrete og grupperende variable 1
Beskrivelse af begreber 3
Redegørelse for alle deskriptorerne 4
Forklaring af pindediagram og søjlediagram 7
Beskrivelse af trappediagram (for diskrete) og sumkurve (for grupperende) 10
Analyse af to datasæt 11
Opgave 1 14
Opgave 2 14

Uddrag
Medianen finder man ved at man finder tallet i midten af observationsættet. Når vi siger ”Midten” mener vi at man stiller observationerne op i rækkefølge og finder det midterste punkt.

Metoden til at finde dette kan dog være forskellige og give anderledes svar, men er som regel næsten det samme.

Hvis vi antager at medianen er det samme som 50%-fraktilen kan vi finde svaret ved at tage den første observation der har en summeret frekvens over 0,5. Dette vil i vores tilfælde være 2.

Vi kan også stille det op i en graf og derefter indsætte 50%-fraktilen og de andre. Begge metoder virker, og begge metoder giver det samme svar = 2.

---

Nu kan vi aflæse (Q1,m,Q3) til at være (1,2,2). Det vil sige vores nedre kvartil 1, er det tal, som 25% af observationerne er mindre end. Og at vores øvre kvartil 2, er det tal, som 75% af observationerne er mindre end.

Fraktiler kan forklares kort, som at være en vis andel af et observationssæt. Det har det samme princip, som kvartilsættet og de 3 kvartiler, men er mere præcis og har sin egen fraktil.

Det kan være man vil aflæse 40%-fraktilen i vores diagram, hvilket ikke er en del af kvartilsættet. Denne metode og princip gælder både for diskrete observationer og grupperet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu