Deskriptiv Statistik | Matematik aflevering

Indholdsfortegnelse
Opgave 1.................................................3-4
Opgave 2….............................................4-5
Opgave 3.................................................5
Grundlæggende begreber........................5-6
Kontinuerte og diskrete data....................6
Typetal og middelværdi...........................6
Kvartilsæt og fraktiler..............................7
Varians og spredning...............................7
Diagrammer............................................8-10
Ræpresentativitet......................................11
Outlier.......................................................11

Uddrag
Opgave 2.
Vi har udfyldt resten af skemaet, hvor observationerne xi og hyppighederne h(xi) var angivet.

I første søjle ser vi antal observationer. En observation er værdierne for det der måles.
I anden søjle ser vi hyppighed h(xi) og det er hvor mange gange observationen optræder.

I tredje søjle ser vi summeret hyppighed H(xi) og det er antal hyppigheder lagt sammen. I fjerde søjle ser vi frekvens f(xi), som er hyppigheden omregnet til procent. Her tager man hyppigheden for første observation og dividerer med det nederste tal i summeret hyppighed, altså 11/40.

---

Grundlæggende begreber:
Som grundlæggende begreber har vi 5 forskellige.
Vi har observation xi, som er værdierne for det der måles.
Vi har hyppighed h(xi), som er antallet af gange der konkrete værdi forekommer.
Vi har summeret hyppighed H(xi), som er antal hyppigheder lagt sammen.
Vi har frekvens f(xi), som er den andel, den konkrete værdi udgør af de samlede observationer i procent.
Vi har summeret frekvens F(xi), som er er hver frekvens lagt sammen.

I opgave 2 er begreberne nærmere forklaret og eksempler træder til.

Kontinuerte og diskrete data:
Diskrete data (ikke grupperede data): Observationerne er heltal.
I diskrete data er det praktisk at lave et trappediagram.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu