Statistik | Matematik

Indledning
I den her opgave skal vi arbejde med statistik. Opgaven handler om diskrete og kontinuerlige,

Diskrete observationer kender vi også som ikke-grupperede observationer, og kontinuerlige er kendt som grupperede observationer.

Opgaven er: I en produktion af en bestemt lotion skal der fyldes 237 ml i hver tube.

Fabrikken har udtaget en stikprøve på 200 tuber og målt indholdet i hver tube. Resultatet af målingerne ses af nedenstående tabel.

Indholdsfortegnelse
Ikke-grupperede 2
grupperet 7

Uddrag
1. observationer xi : observationerne er værdierne som beskrives som xi, x2,x3 osv. I den her opgave arbejder vi med ml i tuber, hvilket bliver til et sæt af observationer som vi kender som et observationssæt, som er en masse observationer samlet

2. hyppighed hi : i det her tilfælde er det ml i pr. tube, summen af alle hyppigheder giver observationssættets størrelse og der bruger vi bogstavet n, i dette tilfælde er n = 200.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu