Indholdsfortegnelse
1. Forklar hvilken effekt (øget) eksport har på økonomien.

2. Redegør for udviklingen i eksporten og forklar hvilken effekt, der har været på BNP.

3. Analyser sammenhængen mellem BNP/Import og BNP/eksport.

4. Diskuter hvilke udfordringer der kan være for Danmark, hvis vi ønsker at bibeholde en vækst på 2%
- Handel med andre lande
- Renter, renter og atter renter
- Kildeliste:

Uddrag
International handel er afgørende for dansk økonomi og velstand. Danmark er et lille land og er derfor meget afhængige af dens eksport uden for landets grænser.

Copenhageneconomics.com skrev i en artikel, at de danske virksomheder eksporterede for mere end 1.100 mia. kroner i 2017-2018 og understøttede mere end 800.000 danske jobs. Dette støtter op omkring, hvor vigtig den danske eksport er.

Eksport er et element i forsyningsbalancen, og er sammen med forbrug+investeringer, anvendelsen af varer og tjenesteydelser. Lig det er import og BNP

som er det der står til rådighed. Via forsyningsbalancen kan vi analysere den samfundsøkonomiske udvikling, samt sammenligne hvad der er til rådighed og hvad der anvendes i samfundet.

Dermed når eksporten stiger, vil det naturligt påvirke de andre elementer i forsyningsbalancen, og der vil derfor ske en multiplikatorvirkning.

---

Vi ser så et knæk på kurven i 2009, hvilket skyldes finanskrisen som bl.a. ramte Danmark. De markante fald i aktiekurserne formindskede en stor del af danskeres formue og lagde dermed en dæmper på forbruget.

Det faldende forbrug og den faldende eksport ramte de danske virksomheder hårdt, og førte til det største fald i BNP siden 2. Verdenskrig, på hele 4,9 pct. Da der blev produceret mindre, resulterede dermed også i, at eksporten faldt betydeligt.

Fra 2010 til 2018 er væksten af eksport steget solidt og fra 2014-2018 har der været en gennemsnitvækst på 2%. Til sammenligning har der været en gennemsnitlig vækst siden 00’erne på 6,28%.