Indholdsfortegnelse
1. Forklar hvilken effekt (øget) eksport har på økonomien.

2. Redegør for udviklingen i eksporten og forklar hvilken effekt, der har været på BNP.

3. Analyser sammenhængen mellem BNP/Import og BNP/eksport.

4. Diskuter hvilke udfordringer der kan være for Danmark, hvis vi ønsker at bibeholde en vækst på 2% (teoretisk – hvad I kender til).

Uddrag
Eksport er et element i forsyningsbalancen, og er sammen med forbrug+investeringer, anvendelsen af varer og tjenesteydelser.

Lig det er importen og BNP, som er det der står til rådighed. Via forsyningsbalancen kan vi analysere den samfundsøkonomiske udvikling, samt sammenligne hvad der er til rådighed og hvad der anvendes i samfundet.

Dermed når eksporten stiger, vil det naturligt påvirke de andre elementer i forsyningsbalancen, og der vil derfor ske en multiplikatorvirkning.

Som følge af en øget eksport vil man først se en stigning i BNP, da der bliver produceret flere varer til udlandet. De ansatte i eksportvirksomhederne tjener flere penge, og forbruger dermed også mere.

Ligeledes ansættes der flere, hvilket mindsker arbejdsløsheden. De køber derfor flere varer i fx supermarkederne, møbelbutikkerne mv., ergo der kommer en stigende produktion i dette marked.

Dermed tjener de virksomheder flere penge, deres ansatte forbruger mere og efterspørgslen stiger derfor også. Igen skal der produceres flere varer, BNP stiger osv osv.

Dermed vil den stigning fra det bruttonationalprodukt der kom i starten på grund af den øgede eksport, brede sig som ringe i vandet.

Multiplikatoreffekten har derfor virkningen, at når eksporten øges, vil de andre elementer i forsyningsbalancen blive påvirket og til sidst vil den samlede virkning være større end den virkning der var i starten på bagrund af den øgede eksport.