Lineær regression og sandsynlighedsteori

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 4

Uddrag
Opgave 1
I datasættet Boligpris ses udviklingen for kvadratmeterprisen i kroner på en boligtype fra 1960 til 2015.

a) Lav et xy-plot over den givne data, og argumenter for at der kan bruges en lineær model til at beskrive sammenhængen.

b Vis beregningen af estimaterne for hældningskoefficienten a ̂ og skæringen med y-aksen b ̂. (Husk at vise formler - lav gerne beregningerne i Excel)

 = 2284235/14630=456847/2926≈156,1336
B_hat er = 6711,25-27,5•156,1336=2417,576

c) Bestem residualerne mellem den estimerede linje og de givne datapunkter.

d) Giv en forklaring på hvad residualerne beskriver i forhold til datapunkter og model. det Afstanden mellem punktet og vores tendenslinje

e) Bestem forklaringsgraden R^2 og giv en fortolkning af værdien Vores R2 viser hvor god vores tendenslinje er og vi er jo kun 0,005 fra 1 så den er meget god

f) Bestem et 95%-konfidensinterval for regressionslinjens hældning og fortolk det. Grundet vores beregninger kan vi se at boligpriserne pr kvadratmeter vil med 95% sandsynlighed stige mellem 153,13 - 159,13.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu