Udlede ud fra lineær regression | Samfundsfagsopgave

Indholdsfortegnelse
Øvelse 1.
1a. På baggrund af tabel 1 skal du udarbejde et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem antal ledige og statsgælden i Danmark. Hvilken sammenhæng mellem antal ledige og statsgælden i Danmark kan der udledes af regressionen

Øvelse 2:
1a. Hvad kan der på baggrund af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem prisen på cigaretter og andel rygere i udvalgte lande?

Uddrag
Lineære regression er en matematisk model på formen y = ax+b opstillet på baggrund af nogle sammenhængende værdier af x og y.

Lineær regression bruges til at beskrive udviklinger som er tilnærmelsesvist lineære. I samfundsfag kan lineære regressioner give os en formel for, hvordan sammenhængen er mellem to variable ud fra mange plotpunkter.

Derudover kan man se om der er korrelation mellem x og y - samt hvilken effekt, den ene har på den anden.

---

Jeg har igen udarbejdet et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem pris pr. pakke cigaretter og andel rygere i landet i procent.

På x-aksen (den uafhængige variabel) vises der pris pr. pakke cigaretter og på y-aksen (den afhængige variabel) vises der andel rygere i procent.

Da vi igen har med lineære funktioner at gøre, så har vi forskriften: g(x) = ax + b I vores tilfælde er vores tendenslinje: G(x)= -0,19x + 25.47

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu