Kyocera Unimerco A/S | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
Virksomhedsanalyse:
- Vurder, hvilke vækststrategier Kyocera Unimerco A/S anvender.
- Vurder, hvilken konkurrencestrategi Kyocera Unimerco A/S anvender.
- Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Kyocera Unimerco A/S for årene 2015/16 - 2017/18 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne. Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Vurder, hvorledes Kyocera Unimerco A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2015/16 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.
- Vurder Kyocera Unimerco A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

Investering
- Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm. De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.
- Vurder, om investeringen er lønsom.
- Vurder, hvor stort det årlige dækningsbidrag mindst skal være, for at investeringen er lønsom.
- Forklar, hvorfor der er forskel i niveauet på kalkulationsrenten og lagerrenten.

Kapacitetsstyring
- Bestem det antal stk. af BAS-6 og BAS-8, der skal produceres i det kommende kvartal for at få det størst mulige dækningsbidrag under hensyntagen til den nuværende kapacitet. De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 4.
- Vurder, om det er lønsomt at investere i nye værktøjer og dermed øge kapaciteten med 50 timer i montageafdelingen.
- Forklar, om Sumitec A/S har nok plastic på lageret til at hjælpe samarbejdspartneren.

Logistik
- Beregn, om det er lønsomt for virksomheden selv at producere komponenten G-4. De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.
- Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre for, at det er lønsomt selv at producere komponenten G-4.
- Redegør for, hvilke fordele og ulemper der vil være for L-Mower A/S, hvis den selv fremstiller komponent G-4. (husk altid at inddrage flere elementer fra ”Logistisk effektivitet”!

Uddrag
Samlet set ser Unimerco’s fremtidsudsigter meget lovende ud, da der er en stigende vækst på de forskellige forretningsområder og markeder, samt rigtig god vækst og gode forhold i industrien som vækster og investerer. Derudover tyder det også på at vækstkurven langt fra har toppet endnu.

De mener også selv, at de endnu ikke har realiseret det potentiale som de selv mener de har.

Dette viser altså at der er gode muligheder for Unimerco, for at skabe vækst i de næste år. Unimerco skaber vækst igennem vækststrategien produktudvikling, hvor de hele tiden ny-udvikler og ny-lancere deres produkter, hvilket medvirker til at de hele tiden har den nyeste og bedste løsning på et produkt, og dermed også for deres kunder.

Dette kan altså således også være med til at forbedre deres fremtidsudsigter, da de vil blive ved med at skabe en omsætning. Derudover anvender de konkurrencestrategien differentiering, hvilket betyder at de differentiere sig fra deres konkurrenter, ved at have et unikt produkt. Dette medvirker også til gode fremtidsudsigter, da nogle kunder således vil vælge deres produkt fremfor andre.

Unimerco’s rentabilitet har samlet set forbedret sig, hvilket altså giver dem gode muligheder for at fortsætte med at skabe vækst. Derudover er deres indtjeningsevne også forbedret, hvilket medvirker til at de overordnet set har en rigtig fin indtjening.

Deres likviditet er en smule forringet i løbet af året, men deres likvide beholdninger ultimo udgøre stadig kr. 131.844, hvilket er meget godt.

Deres pengestrømme fra investeringsaktivitet er primært fremkommet som følge af deres mange investeringer i produktudvikling og effektivisering af produktionen, hvilket altså er en god ting at de investere deres penge i, da dette kan skabe vækst for dem på længere sigt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu