Indholdsfortegnelse
1) Forklar hvorfor antallet af kræfttilfælde stiger med alderen (se fig. 134)
2) Hvad er apoptose, og hvorfor er apoptose en vigtig proces i forhold til at undgå kræft?
3) Brug figur 136 til at forklare, hvordan en kræft tumor kan opstår.
4) Hvad er proto-onkogener, onkogener og tumor-supressorgener, og hvordan kan disse gener påvirke udviklingen af kræft?
5) Brug figur 137 til at forklare, hvordan proto-onkogenet Ras aktiverer transkriptionsfaktorer, samt hvordan mutationer i Ras-gener kan føre til kræft.
6) Brug figur 138 og 139 til at forklare, hvordan tumor-supressorgenet p53 påvirker transkriptionen, samt hvordan mutation i dette gen kan føre til kræft.

Uddrag
For at en normal celle kan ændre sig til at blive en kræftcelle skal der ske flere mutationer i bestemte typer af gener. De her mutationer er også fordelt rundt i kroppen milliarder af celler. Derfor er antallet af kræfttilfælde aldersafhængig.

---

Nedbrydning af celler der er defekte, kan have fået nogle ødelæggende mutationer, fysiske skader, eller hvis det er inficeret med virus, kaldes apoptose (eller programmeret celledød).

Cellemembranen laver udposninger mens cellen krymper og DNA’et nedbrydes. Til sidst opdeles de her celler i mindre stykker som alle er omgivet af membran.