Indholdsfortegnelse
Husk:
• Gruppearbejde:
• Svar på spørgsmålet:
• Krav:
• Præcision:
• Fyld:
• Bøger og noter:
• Bøger og noter:
• Tydelig besvarelse:
• Fagbegreber:
• Argumentation:

1. Gulerødder forebygger kræft
1. Angiv hvilken type kemisk forbindelse der er tale om og herunder hvilke bindingstyper man finder i stoffet. Opskriv formlen for stoffet.
2. Vurdér stoffets opløselighed i vand. Gør herunder brug af følgende fagbegreber;
3. Forklar på baggrund af din analyse af falcarinols kemiske egenskaber dets evne til at trænge gennem cellemembranen.
4. Forklar hvorfor mængden af produceret DNA kan bruges som et mål for cellevækst
5. Lav en beskrivelse , en analyse og en fortolkning af resultaterne

2. Målrettet cisplatinbehandling
1. Forklar ud fra ovenstående figur hvordan liposomer med cisplatin virker og hvorfor brugen af liposomer i teorien burde være mere effektiv end behandling med ren cisplatin.
2. Giv forslag til hvad man har gjort i det forsøg der i figur 2 hedder ”Kontrol”.
3. Lav en beskrivelse , en analyse og fortolkning af resultaterne

Uddrag
Husk:
• Gruppearbejde: Man må godt arbejde sammen med andre, men man skal skrive sin helt egen besvarelse. Man må ikke aflevere de samme formuleringer
• Svar på spørgsmålet: Læs opgaverne grundigt igennem inden du svarer
• Krav: Vær opmærksom på det taksonomiske niveau i opgaven, fx beskriv, forklar, diskutér eller vurdér
• Præcision: Svar så præcist som muligt på de stillede spørgsmål.
• Fyld: Undlad at skrive indledninger til opgaverne og lad være med at gentage de stillede spørgsmål i din opgavebesvarelse
• Bøger og noter: Brug dine bøger og dine noter frem for nettet. Din lærer har gjort sig umage med at lærer dig lige præcis det du skal bruge til opgaverne
• Afskrift og omskrivning: Udlad at skrive af efter dine bøger. Brug dem som opslag. Du behøves ikke litteraturhenvisninger.
• Tydelig besvarelse: Læs dine svar igennem og sørg for at det du skriver, er klart og tydeligt og at du har svaret på alt det der bliver spurgt om.
• Fagbegreber: Anvend relevante biologiske, kemiske og bioteknologiske fagbegreber frem for dagligdagsudtryk. Overvej om der er særlige fagbegreber som er særligt vigtige at få med inden for det emne spørgsmålet omhandler.
• Argumentation: Du skal argumentere for dine svar, altså begrunde hvorfor du svarer som du gør på spørgsmålet.

---

For at vurdere falcarinols opløselighed i vand må vi først kigge på elektronegativitetsforskellen i de forskellige elektronparbindinger som findes i stoffet.

Ud fra elektronegativitetsforskellen er det nemlig muligt at afgøre antallet af polære og upolære bindinger i stoffet. Her finder man elektronnegativiteten for atomerne i hver elektronparbinding og trækker værdierne fra hinanden.

Er forskellen større end 0,5 er bindingen polær. Er elektronegativitetsforskellen mindre end 0,5 er bindingen upolær. I en polær binding, vil det mest elektronegative atom få en partiel negativ ladning

mens det mindst elektronegative atom vil få en partiel positiv ladning. Polære bindinger vil kunne danne dipol-dipol- eller hydrogenbindinger til vand, hvilket er med til at øge stoffets opløselighed i vand.

---

Celler deler sig gennem en proces der kaldes cellecyklus. Denne cyklus består af en interfase og en mitosefase. Interfasen består desuden af en G1, en G0

en S og en G2-fase. I S-fasen kopieres alt cellens DNA ved DNA-replikation. Celler der vokser meget, vil altså oftere gennemgå cellecyklus og vil derfor også kopiere deres DNA oftere.

Dermed kan mængden af DNA produceret i en cellekultur bruges som mål for hvor meget cellerne deler sig (vokser).