Indledning
Jeg vil i denne skriftlige fremstilling undersøge Englands behandling af de indfødte i det tidligere Rhodesia, nuværende Zambia og Zimbabwe. Først vil jeg redegøre for Berlinkonferencen for at give en forståelse af opdelingen af Afrika og Englands vundne territorier efter konferencen.

Dernæst vil jeg analysere Englands behandling af de indfødte i Rhodesia ved at analysere uddraget ”pligts of blacks in Rhodesia fra bogen ”i won’t call you sir” uddraget vil blive analyseret med Engelskfagets pentagrammodel for at afdække afsenderens intentioner samt oplevelser.

Dernæst vil jeg analysere ” imperialisten og erobringen af Afrika” fra systime e-bogen ”Afrikas historie”. Teksten vil blive analyseret med historiefagets kildekritiske metode, for at sætte lys på troværdigheden af teksten. Til slut vil jeg vurdere, hvorvidt England trak sig rettidigt ud af Rhodesia.

Indholdsfortegnelse
Indledning og problemformulering...................................................................................................................3
1.1 indledning ................................................................................................................................................................ 3
1.2 Problemformulering................................................................................................................................................. 3
1.3 Metodisk fremgangmåde ........................................................................................................................................ 3

Besvarelse af problemformulering....................................................................................................................4
2.1 Berlin konferencens betydning for det afrikanske stammefolk, og Englands resultat af konferencen.................... 4
2.2 Pentagram analyse af uddraget” Plights of blacks in Rhodesia” fra bogen “I won’t call you sir” – By Ezekiel C. Makunike ................................................................................................................................................................... 5
2.3 kildekritisk analyse af teksten ”imperialisten og erobringen af Afrika” fra e-bogen ”Afrikas historie” .......... 6
2.4 vurdering af hvorvidt England trak sig ud af Rhodesia rettidigt ..................................................................... 7

konklusion........................................................................................................................................................ 8
Litteraturliste ...................................................................................................................................................9
Bilag ............................................................................................................................................................... 10
Bilag 1 – kort over Englands afrikanske kolonier......................................................................................................... 10
Bilag 2 – Uddraget ”plights of blacks in Rhodesia” .................................................................................................... 11
Bilag 3 – ”imperialisten og erobringen af det sydlige Afrika”...................................................................................... 13

Uddrag
I slutningen af 1800-tallet startede kapløbet om det Afrikanske kontinent for de europæiske nationer. Et helt kontinent skulle inden længe underlægge sig europæisk kontrol og kultur. Europæerne var nu gået fra at være interesseret i at hente slaver til nu at tage et helt område under kontrol, og lægge det under egen nations herredømme.

Europæerne selv retfærdigjorde deres handling af den grund at de simpelthen var bedre og højere udviklet end andre civilisationer, og de havde dermed ret til at udbrede den eneste rigtige civilisation til resten af verden.

Den Tyske kansler Otto Von Bismarck indkaldte i 1884 til internationalt topmøde i Berlin, hvor de lande som deltog i imperialismen af Afrika deltog, herunder bl.a. Storbritannien, Frankrig og Belgien. Formålet med dette møde var at opsætte en række spilleregler for erobringen af Afrika. MEN afrikanerne selv var ikke inviteret, og ej heller var deres mening blevet hørt.

Afrikanernes uhørte mening og stemme, resulterede i et utal af splittede stammer. Imperialisterne tegnede grænser uden afrikanernes indflydelse, og derfor blev grænser slået gennem stammefolket territorier.

Dette er noget som stadig den dag i dag, gør at mange afrikanske stammer er opdelt mellem to eller flere lande, hvilket betyder at mange afrikanere ikke bærer en særlig høj grad af nationalfølelse, men derimod en høj grad af følelser for deres stemme.

Englands resultat af konferencen og det kapløb, der var om kolonierne endte ud i at de lagde beslag på områder i syd, øst, langs Nilen og Nigeria. I blandt disse områder var det nuværende Zambia og Zimbabwe, og i dette område fik Cecil Rhodes magten, hvor han derefter skabte hans eget land med ham selv som konge, nemlig Rhodesia.