Opgavebeskrivelse
I skal løse to opgaver (A + B), som omhandler de psykologifaglige begreber konformitet, gruppetænkning og gruppepolarisering.

Indholdsfortegnelse
A: Solomon Asches undersøgelse om konformitet:
1. Redegør kort for hvordan forsøget er opstillet.
2. Hvilken type eksperiment (ægte, kvasi, individ) ligner Asch's eksperiment mest?
3. Hvilke resultater når Asch frem til?
4. Se youtube-klippet og forklar hvorledes konformiteten kommer til udtryk:

B: Gruppetænkning og gruppepolarisering:
1. Læs s. 385 – 386 i Psykologiens Veje.
2. Gør med dine egne ord kort rede for hvad gruppetænkning er.
3. Læs casen ”Lige før katastrofen” (se vedhæftet fil i lectio) og beskriv ud fra Irving Janis opsummering i Psykologiens Veje s. 385 den gruppeproces, der fører til den manglende agtpågivenhed i flyets cockpit?
4. Hvordan kan man undgå denne slags fejl i gruppens arbejde?
5. Gør med dine egne ord rede for, hvad gruppepolarisering er, og hvorfor fænomenet opstår.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
1. Redegør kort for hvordan forsøget er opstillet.
- Solomon Asches har opstillet et forsøg med 123 unge mandlige amerikanske universitetsstuderende.

De tror, at de blot deltager i en undersøgelse af menneskers visuelle vurderingsevne, men de ved ikke, at forsøget er designet til vise, hvorledes gruppepres kan få mennesker til at udvise konform adfærd.

Forsøgspersonerne blev sat i grupper af 6-8 andre personer, med personer som de ikke i forvejen kendte. Forsøgspersonerne blev udsat for i alt 16 forsøg.

Forsøgspersonerne vidste ikke, at de øvrige forsøgspersoner ikke var rigtig ”forsøgspersoner”, men personer der på forhånd var blevet instrueret i, hvad de skulle svare.

De falske forsøgspersoner fik forsøgspersonerne til at svare forkert på spørgsmålene, på trods af at det rigtige svar var indlysende.

2. Hvilken type eksperiment (ægte, kvasi, individ) ligner Asch's eksperiment mest?
- Eksperimentet er individbaseret, da det er én deltager, der udsættes for forsøget, og sammenlignes med de andre individer, der også individuelt går igennem samme forsøg.

I forsøget er der fokus på det enkelte individ, i og med at man undersøger, hvorvidt det enkelte individ påvirkes af de andre gruppemedlemmer.