Køn og ligestilling | Undersøgelse | Samfundsfag

Indledning
I denne undersøgelse vil jeg undersøge hvorvidt påstandene i bilag A1, som omhandler arbejdsdelinger i hjemmet og på arbejdsmarkedet, kan understøttes af data fra bilag A2, hvori der befinder sig 3 figurer og 3 tabeller.

Heraf beregninger på tabellerne i bilag A2. Påstandene og henholdsvis under påstandene lyder således:

Indholdsfortegnelse
Påstand 1. Det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt.
Under påstand. Kvinder og mænd er beskæftiget i forskellige brancher og sektorer, og mænd er stadig placeret højere i stillingshierarkiet end kvinder.

Påstand 2. Der er stadig en tydelig arbejdsdeling mellem mænd og kvinder i hjemmene.
Under påstand 1. Kvinderne lægger flere timer i hjemmet, og mændene lægger flere timer på arbejdsmarkedet.

Under Påstand 2. Denne kønsarbejdsdeling opstår specielt for par, når de får børn, mens der er en højere grad af ligestilling i tiden inden.

Uddrag
Går vi videre til anden påstand, med de to under påstande, skal vi her have fat i de 3 tabeller fra bilag A2.

Af tabel 1, som omhandler husholdningsarbejdet opdelt på køn og aktiviteter, og den tid kønnene i gennemsnit bruger pr. ugedag, kan vi udlede at husholdningsarbejdet mellem mænd og kvinder overordnet set er blevet mere ligeligt fordelt.

Ser vi først på indkøb, brugte manden og kvinden henholdsvis 1 time og 14 minutter, og 1 time og 16 minutter på indkøb om dagen i 2001.

Sammenligner vi dette med dataene fra 2008, er den brugte tid faldet ved både mændene og kvinderne. Mændene bruger nu 56 minutter, og kvinderne bruger 1 time og 2 minutter.

Ser vi på kategorien husligt arbejde, var der i 2001 meget stor forskel. Her brugte kvinden 56 minutter mere om dagen på det huslige arbejde end mændene.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu