Notat om Køn og ligestilling | Samfundsfagsopgave

Indholdsfortegnelse
Aflevering 8: Notat Køn og ligestilling
Lønniveau månedsløn før skat, mænd og kvinder, 2016-2019

Uddrag
Som din politiske rådgiver råder jeg dig i forbindelse med ligestillingsproblematikken til, at foreslå en række politiske initiativer, således ligeløn til mænd og kvinder forhåbentligt på sigt vil være en realitet i det danske samfund.

Vi er kommet langt i forhold til ligestillingsproblematikken blandt mænd og kvinder i Danmark, men vi halter stadig lidt efter, når det kommer til ligeløn.

Med udgangspunkt i bilag A1 og bilag A2 (egen beregning), som viser forskellen mellem gennemsnitslønnen før skat for mænd og kvinder fordelt efter alder i perioden 2016-2019, er det tydeligt at se, at der stadig er lang vej til reel ligeløn mellem mænd og kvinder.

Derfor anbefaler jeg som den første strategi, at vi skal forsøge at skabe reel ligeløn blandt kønnene. Det kan vi gøre med forskellige tilgange.

En af mulighederne vi har, er at udligne den horisontale kønsarbejdsdeling vi har i dag, hvor mænd og kvinder er placeret i forskellige arbejdsfunktioner, sektorer og brancher.

En anden mulighed vi har, er at minimere forskellene i gennemsnitslønninger i ”kvinde-og mandeerhverv”. I bilag A2 ses det nemlig at lønforskellen mellem kønnene er stor

især i aldersgruppen fra 20-29 år med 8,8 procentpoint, 30-39 år med 12,5 procentpoint samt 40-49 år med hele 18,1 procentpoint forskel i 2019 .

Forskellen viser sig derfor meget tydelig i de aldersgrupper hvor kvinderne får børn og går på barsel – og dette efterslæb indhentes ikke senere i deres arbejdsliv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu