Indholdsfortegnelse
Opgave 2
Styring af knappe resurser

Spørgsmål 2.1 - 2.4
2.1 (5 %)
Bestem, hvor mange ruller KA-20 og KA-30 der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag ved produktion med BIO-00 under hensyntagen til de nuværende begrænsninger.

2.2 (5 %)
Vurder, hvor meget GrøntAlternativ A/S højst bør betale i merpris for en eventuel ekstra leverance på 850 kg BIO-00.

2.3 (5 %)
Vurder, om GrøntAlternativ A/S bør tage imod medarbejdernes tilbud om overarbejde.

2.4 (5 %)
Diskuter, om GrøntAlternativ A/S skal skifte fra BIO-00 til BIO-10.

Opgave 3
Distributionsstyring

Spørgsmål 3.1 - 3.4
3.1 (5%)
Vurder, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig

3.2 (5%)
Vurder, hvor mange dage flytransporten maksimalt må tage, for at de to transportformer økonomisk set er lige fordelagtige. Se spørgsmål 3.1.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvilken transportform Gaming Equipment ApS bør vælge.

3.4 (5 %)
Diskuter, om Gaming Equipment ApS bør outsource lagerfunktionen.

Uddrag
GrøntAlternativ A/S producerer mange forskellige komposterbare produkter fx affaldsposer. Komposterbare produkter er kendetegnet ved, at de nedbrydes og derved ikke forurener med plastik.

Virksomheden har udviklet en maskine til produktion af komposterbare affaldsposer. Maskinen omdanner de biobaserede råvarer til affaldsposer, så de får en styrke og holdbarhed, der minder om styrken og holdbarheden i plastik.

På maskinen producerer GrøntAlternativ A/S bl.a. to forskellige størrelser affaldsposer KA-20 og KA-30. KA-20 kan indeholde 20 liter affald og KA-30 kan indeholde 30 liter affald.

Både KA-20 og KA-30 sælges i ruller á 50 poser. Der er i den kommende måned afsat 370 timer til produktion af affaldsposer i maskinen.

En vigtig råvare er det biobaserede materiale BIO-00, der købes fra en leverandør i Sverige. Til den kommende måneds produktion er det lykkedes at skaffe 2.850 kg. af BIO-00.

For at producere en rulle KA-20, skal der bruges 100 gram BIO-00, og produktionstiden er 14 sek. For at producere en rulle KA-30, skal der bruges 150 gram BIO-00, og produktionstiden er 28 sek.

Der kan maksimalt afsættes 24.000 ruller KA-20 og 9.000 ruller KA-30 pr. måned.

Virksomheden har et dækningsbidrag pr. rulle på kr. 1,10 for KA-20 og kr. 2,08 for KA-30.

Den svenske leverandør af BIO-00 har henvendt sig, da en anden kunde har annulleret en ordre på BIO-00.

Leverandøren kan derfor tilbyde GrøntAlternativ A/S at købe yderligere 850 kg. BIO-00. Efterspørgslen er dog stor på BIO-00, så leverandøren forlanger en merpris på den ekstra leverance.