Knappe resurser | VØ | Noter

Indholdsfortegnelse
1. Redegør for begrebet knappe resurser

2. Redegør for begreberne kapacitetsresurser og variable resurser

3. Beregne dækningsbidrag pr. knap faktor

4. Redegør for indholdet af begrebet dækningsbidrag pr. knap faktor

5. Udarbejde et prioriteringsskema og en optimal afsætningsplan under hensyntagen til en begrænsning med EN knap faktor – vælg en opgave, der inddrager produkter

6. Udarbejde et prioriteringsskema og en optimal afsætningsplan under hensyntagen til en begrænsning med EN knap faktor – vælg en opgave, der inddrager ordre

7. Redegør for forskellige muligheder for at udvide kapaciteten

8. Redegør for, hvordan det beregnes om det er lønsomt at udvide kapaciteten, når der er tale om EN knap faktor

9. Redegør for begrebet lineær programmering

10. Forklar hvilke forudsætninger, der ligger til grund for lineær programmering

11. Udarbejde beregninger af den optimale produktionssammensætning, når der er 2 knappe faktorer og vis beregningen af dækningsbidraget i alt.

12. Udarbejde beregninger af den optimale produktionssammensætning, når der er 3 knappe faktorer og vis beregningen af dækningsbidraget i alt.

13. Beskriv hvordan beregningen i excel skal justeres, såfremt kapaciteten bliver udvidet og hvordan beregner man lønsomheden.

Uddrag
1. Redegør for begrebet knappe resurser
Faktorer, som ikke er til rådighed i ubegrænset / tilstrækkelig mængde. Kaldes også knappe resurser.

Når mængden af en eller flere resurser gør det umuligt for en virksomhed at gennemføre alle lønsomme aktiviteter, foreligger der knaphed på resurser. Den eller de resurser kaldes også for knappe faktorer.

- Råvarer, maskiner i produktionen, personale i produktionen og økonomi

2. Redegør for begreberne kapacitetsresurser og variable resurser
Kapacitetsresurser er de tekniske og personelle resurser, som danner rammen for virksomhedens aktiviteter.

- Lokaler, maskiner, biler, administrations- og salgsmedarbejdere.

Variable resurser er resurser, hvor forbruget afhænger af aktiviteternes størrelse og sammensætning.
- Råvarer, arbejdskraft i produktionen

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu