Konkurrenterne

Konkurrenterne er med til at påvirke Joe & The Juice. Konkurrenterne påvirker dem, ved at ”stjæle” deres kunder. Konkurrenterne kan stjæle deres kunder, ved hjælp af bedre service, mad, indretning med mere. Det er derfor vigtigt at være på mærkerne hele tiden, og ikke lade sig underkaste af konkurrenterne.

De kulturelle forhold har også meget at sige. Joe & The Juice skal undersøge, hvor deres segment hører til. Jeg vil mene de hører sig til uddifferentieret markedsføring, da alle modtager den samme kommunikation, uden at der tages hensyn til forskelligheder mellem målgrupperne. Forbrugerne er derfor i ensartet forhold til ”produktet”.

Joe & The Juice skal derfor finde ud af om menneskene der bor, omkring forretningen har taget ”cafékulturen” til sig. Joe & The Juice bliver meget påvirket hvis de omkringboende ikke ligger i dette segment. Joe & The Juice bliver meget påvirket af hvad massemedierne siger om dem. Man skal derfor undgå at komme i pressens søgelys, da det kan skabe ”badwill”. Det kan modsat også give ”goodwill” som er god omtale i pressen.

Opgavebeskrivelse
1. Analyser Joe & The Juice' eksterne forhold.
2. Segmenter det marked, som Joe & The Juice befinder sig på, og diskuter Joe & The Juice' målgruppe.
3. Analyser Joe & the Juice' marketingmix.

Uddrag
Joe & The Juice vil være en konsument markedet. Det er fordi virksomheden Joe & The juice de producere varerne til de private bruger, de er afhængige af at skabe et godt behov for kunden som køber deres produkter. De befinder sig på et heterogent marked.

For at finde målgruppen, har jeg kigget på den sociodemografiske variable. Joe & The Juice vil gerne at de henvender sig til både mænd og kvinder i alle aldre og bopælsområder i landet.

Efter selv at have været kunde på Joe & The Juice, kan jeg konkludere at de henvender sig mere til de yngre kvinder fra storbyen. Af personlig erfaring jeg også konkludere at de henvender sig mest til de unge kvinder, da der oftest arbejder flotte og unge mænd i Joe & The Juice.

Alle kan dog og har været på Joe & The Juice, derfor kan det både være mænd og kvinder, unge, middel og ældre der vælger noget fra deres økologiske og sunde menukort.

Derudover er det oftest mennesker der bor i storbyen, som besøger og udvælger noget fra Joe & The Juice, da Joe & The Juice kun er placeret i storbyerne. En grund til de ældre ikke handler så meget på Joe & The Juice, er på grund af den nutidige/popmusik i butikkerne.

Målgruppen er hovedsageligt unge mennesker fra alderen 15-30, som bor i storbyen. Dette er grundet placeringen, de unge smukke mennesker som er ansatte og den sunde mad.