Internationale organisationer | Noter Samfundsfag

Indholdsfortegnelse
EU
- Historisk og politisk baggrund:
- Kendte indsatsområder:
- Medlemmer eller medlemslande?
- Dansk Folkeparti (indgår i ID)
- Venstre (indgår i RE)
- Socialistisk Folkeparti (indgår i G-EFA)
- Det Konservative Folkeparti (indgår i EPP)
- Enhedslisten (indgår i GUE/NGL)
- Radikale Venstre (indgår i RE)
- EU største sejr:
- Euroen:
- EU-største nederlag:
- De indre og ydre grænser:

WTO
- Historisk og politisk baggrund:
- Kendte indsatsområder:
- Medlemmer eller medlemslande?
- WTO største sejr:
- WTO Største nederlag:

NATO
- Historisk og politisk baggrund:
- Kendte indsatsområder:
- Medlemslande?
- Nato´s største sejr:
- Nato´s største nederlag:

IMF
- Historisk og politisk baggrund:
- Kendte indsatsområder:
- Medlemslande eller medlemmer?
- IMF´s største sejr:
- IMF største nederlag:

FN
- Historisk og politisk baggrund:
- Kendte indsatsområder:
- Medlemslande eller medlemmer?
- FN´s største sejre:
- FN´s største nederlag:

Uddrag
EU, FN, NATO, WTO og IMF
1. Baggrund for stiftelsen og årstal? (Historisk og politisk baggrund)
2. Kendte indsatsområder og / eller politikker?
3. Medlemmer eller medlemslande?
4. Organisationens ”sejre” (på hvilke områder er det gået godt?)
5. Organisationens ”nederlag” (på hvilke områder er det gået dårligt?)

---

Historisk og politisk baggrund: EU blev faktisk allerede oprettet 1950. Fra og med 1950 begynder Belgien

Nederlandene/Holland, Luxembourg, Frankrig, Italien og Vesttyskland inden for rammerne af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab at nærme sig hinanden inden for økonomi og politik det gjorte de pga. at de vil sikre en lang varig fred.

I 1957 skaber Belgien, Nederlandene/Holland, Luxembourg, Frankrig, Italien og Vesttyskland eller også kaldt Rom-traktaten Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF).

Den 1. januar 1973 slutter Danmark, Irland og Storbritannien sig til EU. Nu er de 9 medlemsstater. For første gang i 1979 skal EU-borgerne selv vælge parlamentets medlemmer.

I 1981 bliver Grækenland det tiende medlems land af EU og fem år senere bliver både Spanien og Portugal en del af EU.

Den Europæiske Union blev formelt skabt, den 1. november 1993. I 1995 indtrådte Østrig, Sverige og Finland som medlemmer i det nydannede EU.

I 2002 valgte 12 medlemsstater at skifte nationale pengesedler og mønter ud med en fælles valuta, nemlig Euroen.

Unionens hidtil største udvidelse skete 1. maj 2004, hvor
staterne Malta, Cypern, Slovenien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn opnåede medlemskab.

Den 1. januar 2007 blev yderligere to lande til medlemslande der, var tale om Rumænien og Bulgarien.

I 2009 ansøgte Island om at blive et medlemsland, men trak ansøgningen tilbage i 2015. Den 31. januar 2020 trækker Storbritannien sig ud af EU, efter en langvarig proces.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu