Klimatopmøder og internationale aftaler | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Case:
Kilde 1: Hvad gør EU for at modvirke klimaforandringerne?
Kilde 2 og 3: Hvordan ser udviklingen i fremtidens energiforbrug ud på globalt plan?
Kilde 4: Hvordan forsøger Greenpeace at påvirke beslutningerne i FN?
Analyse:

Uddrag
Spørgsmålet er ”Hvordan arbejder FN for at gøre noget ved klimaforandringerne?”. FN (Forenede Nationer) er en verdensorganisation med 193 medlemslande.

FN blev oprettet allerede i 1945 efter 2. verdenskrig af 51 lande for at opretholde international fred og sikkerhed. Det var deres primære mål.

I dag er de blevet meget mere end det, nu har de mange andre forudsætninger som udvikle venskabelige forbindelser mellem nationer og sætte gang i sociale fremskridt(som klimapolitik), en bedre levestandard og menneskerettigheder.

Den 22. april 2016 underskrev 175 medlemslande Parisaftalen i overensstemmelse med de Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer.
Den nye aftale har til formål at reducere tempoet i klimaforandringer og fremskynde og styrke de nødvendige handlinger og investeringer for en bæredygtig kulstoffattig fremtid.

Dette var et historisk skridt frem til en mere holdbar og bæredygtig verden. Aftalen vil blive revideret hvert 5. år for at evaluere og forbedre ambitionerne over tid.

Landenes fremskridt med at opfylde deres forpligtelser spores for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed.

Det anerkendes også, at alle lande har brug for at arbejde hårdt og styrke deres modstandsdygtighed for at tilpasse sig klimaændringerne.

---

EU har siden 2008 lavet mål i anledning af forårstopmødet i 2007 8-9.marts, med målene: ”en reduktion af drivhusgasemissionerne med 20 % (i forhold til 1990), en forøgelse af andelen af vedvarende energi til 20 %”, i henhold til kilde 1.

Siden da har EU indført adskillige politikker på klima området. EU er bl.a. med til at sætte mål på længere sigt, det har de selvfølgelig tænkt sig at gøre gradvist, så teknologi og mere viden på emnet kan blive opsummeret og konkluderet.

EU bruger en stor del penge på EU´s emissionhandelsystem der hjælper med at reducere drivhusgasemissioner fra kraftværker, fabrikker og flyvninger inden for EU, som der siges i kilde 1 er en af målsætningerne bag EU´s handlingsplan.

EU er klar til at tilpasse sig til klimaforandringerne de vil fremme deres foranstaltninger til at hjælpe lande og regioner med at reagere på nuværende og fremtidige klimapåvirkninger.

Der er tale om bl.a. vandet i havene vil stige ifølge omkring 90% af videnskabsmænd og eksperter på området.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu