Ugyldige aftaler – Aftaleloven | Kap. 11 | Erhvervsret

Opgavebeskrivelse
Case 1
Prisfejl ved bestilling af TV på internettet
Hvordan bør forbrugerklagenævnet afgøre sagen, og ud fra hvilken § i aftaleloven?

Case 2
Prisfejl ved bestilling af havetraktor på internettet
Hvordan bør forbrugerklagenævnet afgøre sagen, og ud fra hvilken § i aftaleloven?

Case 3 (svarer til 6 a i iBogen)
Kan Sofus få aftalen ophævet? Begrund svaret.

Caseopgave 11D
Ved anvendelse af juridisk metode skal du udarbejde et begrundet løsningsforslag.

CASEOPGAVE 11B: AFTALERS UGYLDIGHED
Ved anvendelse af juridisk metode skal du udarbejde et begrundet løsningsforslag.

CASEOPGAVE 11C: AFTALERS UGYLDIGHED

Introduktion til opgaven:
I er ansat i en advokatvirksomhed, som har en ”elektronisk brevkasse”, hvor borgere kan stille spørgsmål om ”hverdagens jura”. I har modtaget nedenstående spørgsmål fra forskellige borgere, og I skal nu besvare disse spørgsmål.

1. Kan jeg annullere min 17-årige søns køb af bil?
2. Hæfter min 16-årige søn for betalingen af sit internet-abonnement, og hæfter jeg selv?

Spørgsmål til artiklen fra Jyllands-Posten: ”En våd aften til 140.000 kr.”
1. Forklar kort om Aftalelovens § 36, herunder hvorfor den betegnes som en ”Generalklausul”?
2. Giv et kort resume af sagen ”En våd aften til 140.000,-”, herunder hvordan den unge mand/sagsøger argumenterer for at ”slippe fri” for at betale? Hvilke regler henviser han til?
3. Hvordan dømmer byretten i sagen, og hvilke regler anvender de?
4. Hvordan dømmer landsretten i sagen, og hvilke regler anvender de?
5. Synes du, at dommen er retfærdig?

Afslutningsopgave kap 8, 9, 10, 11
Hvorledes bør DanSoap forholde sig til dette svar?
Hvem har ret?

Uddrag
Case 1
Prisfejl ved bestilling af TV på internettet
En forbruger bestilte et tv til 49 kr. Via e-mail modtog han en bekræftelse på købet. Efterfølgende oplyste den erhvervsdrivende, at der var tale om en fejl, og at den korrekte pris var 3.999 kr.

Forbrugeren krævede at få tv’et udleveret til den annoncerede pris med den begrundelse, at den erhvervsdrivende var bundet af aftalen. Dette afviste den erhvervsdrivende, og sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet.

Hvordan bør forbrugerklagenævnet afgøre sagen, og ud fra hvilken § i aftaleloven?
Løftegiver: Erhvervsdrivende, e-handelsbutikken
Løftemodtager: Forbrugeren

Juridiske problem: På deres hjemmeside står produktet til 49 kr. men det koster 3.999 kr. - fejl i tilbud på tv. Er e-handelsbutikken forpligtet af salget af 49 kr.?

---

1. Kan jeg annullere min 17-årige søns køb af bil?
Min 17-årige søn købte en bil af en anden ung mand. Den var tilsyneladende i orden, men ved nærmere eftersyn viste det sig at bilen havde alvorlige mangler og fejl. Min søn forsøgte at få handlen til at gå tilbage men uden held, det ville sælger ikke gå med til.

Derfor vil jeg gerne vide om min søn overhovedet har nogen mulighed for at få sine penge tilbage?
a. Er hans underskrift overhovedet gyldig, idet han kun er 17 år?
b. Er der evt. nogle regler i aftaleloven, der kan hjælpe min søn?
c. Kan man ved rettens hjælp få annulleret/omstødt købet?

Svar:
a:
Vi antager at penge er tjent af sønnen selv, og derfor er aftalen gyldig.
Hvis din søn har købt bilen kontant for penge, han selv råder over, f. eks. midler han selv har tjent efter det fyldte 15. år, kan han ikke komme ud af handlen, medmindre han får sælgeren dømt til at tage bilen tilbage på grund af, at sælgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu