Indholdsfortegnelse
Opgave 1

1. Hvad er den juridiske problemstilling?

2. Forklar relevante begreber og reglerne i loven, som er relevante. Fortæl hvad der gælder i situationen.

3. Konklusion/argumentation - din konklusion skal være juridisk begrundet og støtte sig til de regler du lige har fortalt om.

Opgave 3

Opgave 4

2. Forklar relevante begreber og reglerne i loven, som er relevante. Fortæl hvad der gælder i situationen.

Uddrag
Hvis køber kræver erstatning på grund af forsinkelse, kan han vælge mellem at opgøre kravet med udgangspunkt i positiv opfyldelsesinteresse eller negativ interesse - Positiv opfyldelsesinteresse betyder at køber (skadelidte) skal stilles økonomisk, som om aftalen var blevet opfyldt korrekt, dvs. der var leveret til tiden.

Aftalen fastholdes og gennemføres, og alle de ekstraudgifter forsinkelsen har medført for køber, skal erstattes af sælger.

Det betyder at sælger har ret til at prøve at afhjælpe vare altså fx. ved at reparer vare, så længe det sker inden for rimelig tid og uden udgifter eller ulemper for køber. sælger har også ret til omlevering men kun hvis der er tale om genuskøb. dog har køber ret til erstatning hvis køber lider et økonomisk tab.