Uddrag
1. Kreditor kan som sikkerhed gøre brug af kaution, for at få sine penge tilbage, hvis debitor ikke har mulighed for at betale tilbage.

Kautionisten er den person eller virksomhed, som hæfter for debitor, så kreditor kan få sine tilgodehavende tilbage. Ved at der indgås en kautionsaftale, er det typisk derfor debitor kan låne penge, da kreditor har en form for sikkerhed for tilbagebetaling.

2. Jeg kunne forestille mig, at kaution som oftest blev brugt i situationer, hvor unge over 18, der har få penge mellem hænderne, får forældre til at blive kautionist.

Det kunne eksempelvis være at en ung mand ønsker at købe en båd, så han kan rejse rundt i sit sabbatår. Han laver en afdragsaftale med køber, så han betaler 2.000 hver måned, men kun hvis hans far vil kautionere.

Den unge mand har ikke særlig mange penge, da han er på rejsen og kan ikke betale for resten af båden, så hans far bliver nødt til at betale resten.

3. De samme ugyldighedsregler, som er gældende i aftaleloven, anvendes også ved indgåelse af en kautionsaftale. Lyver kreditor om debitors økonomiske situation, for at få kautionisten til at skrive under, vil der være tale om svig og aftalen er ugyldig.