EU aftaler | International økonomi | Noter

Indholdsfortegnelse
a. Gør rede for de aftaler i EU, der påvirker landenes mulighed for at føre finanspolitik (Stabilitetspagt, Sixpack, Finanspagt)

b. Gør rede for situationen i EU omkring landenes opfyldelse af Stabilitetspagtens krav til offentlig saldo og gæld. Udpeg således de lande, som har markant store underskud samt de lande, som har solide offentlige finanser det seneste år. Angiv mulige forklaringer på de store forskelle mellem landene.

b. Hvorfor er EU interesseret i at begrænse landenes mulighed for at føre egen finanspolitik?

c. Hvilke problemer for de enkelte lande kan EU's regler medføre, såfremt de rammes af økonomisk krise?

d. Stærke tilhængere af et tættere EU-samarbejde har i flere år talt om at oprette en finanspolitisk union, hvor EU står for finanspolitikken. Diskutér fordele og ulemper ved en sådan konstruktion.

OPG 8.12
a) Foretag en analyse af de økonomiske konsekvenser af en halvering af momsen. Peg for fordele og ulemper ved forslaget. Inddrag begrebet multiplikatorvirkning i besvarelsen. Inddrag ligeledes de fordelingsmæssige virkninger af forslaget.

OPGAVE 8.13 CORONA: VISMANDENS FORSLAG
a. Gør kort rede for selve forslaget.

b. Hvad er Dalgaards argumenter for, at netop disse grupper skal have tilskud? Inddrag evt. begrebet forbrugskvote, hvis du har læst kapitel 5. Inddrag forslagets multiplikatorvirkning.
- Klima. Den grønne skattereform kan ramme skævere end ventet
- Økonomi. Sådan undgår vi, at en grøn skattereform øger uligheden.’

Uddrag
a. Gør rede for de aftaler i EU, der påvirker landenes mulighed for at føre finanspolitik (Stabilitetspagt, Sixpack, Finanspagt)

- Betalingsbalancen for lande ændres
- Konvergenskriterienene, lav inflation
- Begrænse underskud på statens finanser (60%)

Underskud på 3% i forhold til BNP (Højere udgifter end indtægter), dette blev ikke overholdt under finanskrisen
Stabile valutakurser

- Krav om stabile priser
- Krav om holdbare offentlige finanser
- Krav om at sænke den offentlige gæld
- Ca 2% inflation
- Underskuddet på offentlige finanser, må højeste udgøre 3% af BNP’en.
- Krav til den langfristede rentesats

---

o Hvis der bliver foretaget en halvering af momsen, vil det øge folks forbrugsmuligheder. Det betyder altså at efterspørgsel efter varer stiger, som skaber produktion og arbejdspladser.

o Det er dog sådan at hvis det bliver indført vil der lige efter være en stigende efterspørgsmål, men efter kommer den til at falde, lidt ligesom Black Friday.

Hvis man kigger på multiplikatoreffekten, vil en halvering af momsen være godt, fordi den får produktion til at stige hvilket vil skabe nye arbejdspladser.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu