Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Produkt
Læs kap. 24.1 omkring produkt. Hvilke forhold kan tale for, at en virksomhed vælger at differentiere sit produkt til de internationale markeder? Kom med eksempler på virksomheder, som anvender denne strategi og forklar hvorfor.

Opgave 2 Pris
Læs kap. 24.2 omkring pris. Hvilke forhold kan tale for, at en virksomhed vælger at differentiere sin pris på de internationale markeder? Hvilke udfordringer står virksomheder overfor? Kom med eksempler på virksomheder, som anvender denne strategi og forklar hvorfor. I må gerne finde andre eksempler end den fra bogen.

Opgave 3 Distribution
Læs kap. 24.3 omkring distribution. Hvilke forhold kan tale for, at en virksomhed vælger at differentiere sin distribution på de internationale markeder? Forklar hvorfor Jysk har valgt at etablere butikker i Rusland som franchise koncept, mens Jysk ejer sine butikker selv på det danske marked. Forklar endvidere, hvad der kan ligge bag Arlas beslutning om at have et joint venture samarbejde med et kinesisk mejeri i Kina, men Arla ejer sine mejerier selv i Danmark.

Opgave 4 Promotion
Læs kap. 24.4 omkring promotion. Hvilke forhold kan tale for, at en virksomhed vælger at differentiere sin promotion til de internationale markeder? Kom med eksempler på virksomheder, som anvender denne strategi og forklar hvorfor. Kom gerne med eksempler som IKKE står i bogen.

Opgave 5 Fordele / ulemper ved de to strategier
Læs kap. 24.5. Hvilke fordele er der ved de to strategier. Forklar nedenstående tabel.
- Illustration 24.3: Specifikke forhold, der kan tale for henholdsvis standardiseret og tilpasset marketingmix DEL

Uddrag
En virksomhed der benytter differentiering som konkurrencestrategi, ligger deres fokus på at have et unikt produkt og så henvender de sig til en stor målgruppe.

Når en virksomhed vælger at fokusere på det unikke produkt, så giver det også virksomheden mulighed for at tage en højere pris for produktet i forhold til en anden strategi som f.eks. omkostningslederen (de konkurrerer på prisen og opnår stordriftsfordele denne vej).

Det kan være meget vigtigt eller altafgørende for virksomheden at tilpasse produktet efter forbrugerne på det internationale markedets behov.

Det kan derfor være nødvendigt for virksomheden at tage højde for forbrugernes kulturelle baggrund, religion, købsvaner og personlig disponibel indkomst.

Eksempel på en virksomhed som benytter konkurrencestrategien differentiering er: Lurpak.

---

En af grundende til, at en virksomhed vælger at differentiere sin pris på internationale markeder kan være, at der er mange der efterligner og kopiere produkter, og derfor vil man gerne vise, at man ikke selv er dem der kopierer og det gør man ved at sætte prisen højere op for sit produkt, og markedsføre sig på, at det er dem der er mærkevaren.

Men der er også andre forhold som f.eks. den økonomiske situation i landet. Forholdet kan have stor betydning for virksomhedens prisfastsættelse.

Hvis fx i et land er mange importafgifter eller generelt mange afgifter vil det være nødvendigt for virksomheden at sætte prisen på produkterne op.