Indholdsfortegnelse
Med udgangspunkt i det vedlagte tekstmateriale bedes du gøre følgende:
1. Udvælg og beskriv kort en udfordring (positiv eller negativ) i relation til Volvos marketingmix

Analyser udfordringen ved hjælp af udvalgte teorier og modeller.
- Marketingsmix:
- Produkt:
- Distribution/ Place:
- Pris:
- Promotion:

3. Perspektiver ovenstående besvarelser til en selvvalgt erhvervscase.
- Kamp om at kende kunderne
- Nummer 16 i Danmark

Uddrag
1. Udvælg og beskriv kort en udfordring (positiv eller negativ) i relation til Volvos marketingmix
En udfordring for Volvo er et stigende marked for elbiler.

Det er grundet et øget fokus over hele verden på bæredygtighed og grøn energi så stiger interessen og salget af elbiler også. Det er godt for volvo og deres fremtid

---

Distribution/ Place:
Volvo bruger det som hedder indirekte distribution, det betyder at de har flere led i deres distributionskæde.

de bruger bilforhandlere til at få deres produkt til forbrugerne. De vil dog godt begynde bruge mere direkte distribution, gennem egne hjemmesider og salg gennem der.

Der er også ulemper forbundet med en distributør, da bilforhandleren kan lave fejl som Volvo ikke selv kan gøre noget ved.

Så der også teknologiske forhold som hele tiden udvikler sig - dette gavner dem både med el bil og e-handel

Pris:
Prisen på biler er generelt meget høje og det vil deres nye elbiler også være

Biler er en priselastisk vare det betyder prisen ændres for om hvor stor efterspørgsel der er efter produktet

Der nævnes i artiklen at de ønsker at fokuserer på en lønsom vækst for at blive ved med at være succesrige.

Derfor afskaffer de også dyre mellemled også fokuserer de på en langsigtet vækst i det de fokusere på elbiler.