Indholdsfortegnelse
Forretningsmodel:
Værditilbud:
Kundeperspektiv
- Kundesegmenter:
- Kanaler (distributionskanaler):
Aktivitetsperspektiv
- Samarbejdspartnere:
- Nøgleaktiviteter:
- Nøgleressourcer:
Finansielt perspektiv
- Omkostninger:
- Indtægter:
Virksomhedskarakteristik
- Produkter
- Kernekompetence
- Målgruppe
- Konkurrenter
Konkurrencemæssig fordel
- Mission
- Vision
Brancheanalyse
Konkurrenter i Branchen
Nye indtrængere
Substituerende produkter
Leverandører
Kunder
Toms - Pestel
Værdikæde - den forenklede
- Produktudvikling
- Produktion
- Marketing
- Salg og service
Købsadfærd
- Stimuli
- Organisme
- Respons
Virksomhedens-stimuli
- Produkt:
- Pris:
- Place:
- Promotion:
Andre stimuli
- Økonomiske forhold:
- Kulturelle forhold:
- Politiske forhold:
Forbrugerens blackbox
- Behov:
- Købemotiver:
Respons
Toms - Swot
Interne forhold
- Stærke sider (Strengths)
- Svage sider (Weaknesses)
Eksterne forhold
- Muligheder (Opportunities)
- Trusler (Threats)

Uddrag
Kundesegmenter:
Toms har et bredt kundesegment. De dækker alle fra ældre, børn, unge, familier med børn eller uden børn.

Toms er et velkendt brand, for det meste i Danmark, men også i udlandet. Toms har kunder i over 100 lande. Toms er både på B-2-C markedet, men også på B-2-B markedet.

Kanaler (distributionskanaler):
Toms har 2500 leverandører. Det er gennem disse leverandører, de får distribueret deres produkter,hvilket de også tager ansvar for, da de udtaler følgende:

“Som del af en lang værdikæde afhænger vores ansvarlighed som producent i høj grad af, hvordan vores leverandører og deres underleverandører agerer.

Vi har således ansvar for forhold, vi ikke har fuldstændig kontrol med. Men vi må gøre, hvad vi kan for at sikre ansvarlighed tilbage i vores leverandørkæde.”

---

Konkurrenter i Branchen
Der findes mange konkurrenter i denne branche.

Disse konkurrenter består b.la af Toms, Haribo Kinder Marabou mm. Dermed er antallet af udbydere i branchen stort.

For alle disse udbydere er missionen ens. Udbyderne går efter at skabe det bedste sortiment af slik og chokolade af høj kvalitet

som efterspørgerne/kunderne vil få stor glæde af, og dermed få skabt mest mulig popularitet. Branchen passer mere til det heterogene marked.

Dermed er der mange former for præferencer på konfekturemarkedet. Dette betyder, at det er nemt for kunder at adskille og finde de forskellige udbyderes produkter når de er ude og handle.

Her i Danmark er der kendte indpakninger fra udbyderne såsom: Toms Guldbarrer, Marabous chokoladeplader, Snickers, Mars, Bounty mm.

Alle disse produkter har deres eget unikke indpakning. Med dette brede sortiment fra udbyderne, er det meget usædvanligt hvis kunderne ikke har præferencer.

De fleste kunder har deres præferencer omkring f.eks. chokolade. Dette kunne f.eks. være om kunden foretrækker Mars over Snickers, eller Toms over Marabou.

Nye indtrængere
Det ville højst sandsynligt være udfordrende for nye indtrængere som prøver at komme ind i branchen.

Dette skyldes at branchen allerede har mange nuværende udbydere, hvor de fleste allerede har erobret markedet, og kunderne nok allerede har deres præferencer i forhold til slik og chokolade.

Substituerende produkter
De substituerende produkter i markedet er f.eks. udbydere som KIMS, Haribo, Spangsberg, bland-selv-slik mm.

Der er en stor del af substituerende produkter i branchen. Dette er en trussel for de nuværende udbydere.

Dog har de fleste udbydere på markedet opnået kundeloyalitet. Dermed har mange kunder deres præferencer og højest sandsynligt deres eget yndling mærke.

Kundeloyalitet har dermed en stor betydning for udbyderne da det selvfølgelig er det der holder deres forretninger i live.

Prisen har dog også en stor indflydelse på kundernes valg når de handler. Hvis prisen på en chokoladebar er for dyr i forhold til hvad de vurderer den til, søger det højest sandsynligt til billigere muligheder.