Indholdsfortegnelse
Værdikædeanalyse for Matas
- Støtteaktiviteter
- Virksomheds infrastruktur:
- Menneskelige ressourcer:
- Produkt- og teknologiudvikling:
- Indkøb/forsyninger:
- Primære aktiviteter
- Indgående logistik:
- Udgående logistik:
- Marketing og salg:
- Service efter salg:
Porters generiske strategier
Ansoffs vækstmatrice
SW-analyse
Litteraturliste
- Værdikæde
- Porter generiske strategier
- Ansoffs vækstmatrice

Uddrag
Virksomheds infrastruktur:
Matas hovedkontor og centrallager er placeret i Allerød, hvorfra alle de daglige aktiviteter styres.

Det er herfra alle produkterne distribueres og sendes ud til deres 278 butikker fordelt rundt i hele Danmark.

Menneskelige ressourcer:
Matas beskæftiger godt 2.500 medarbejder og har stort fokus på, at kunderne oplever høj faglighed og engagement fra deres medarbejdere.

De menneskelige ressourcer har en stor betydning for Matas evne til at skabe gode kundeoplevelser samt opbygge og fastholde gode og langvarige kunderelationer.

Udvikling af deres medarbejder samt deres kompetencer er derfor et stort fokusområde hvor de b.la. arbejder med kompetenceplaner for at fastholde gode medarbejdere.

Matas er også den eneste detailkæde herhjemme i Danmark som uddanner sine medarbejdere og har deres egen uddannelse.

Hvert år uddanner de mere en 200 elever til materialister, som er med til at sikre, at kunderne tilbydes faglært rådgivning.

Matas har et ønske om at være den retail-koncern i Danmark, som er kendt for det højeste service- og vidensniveau.

Derudover investerer Matas løbende i lederuddannelser for at sikre at ledelsen der driver de mange butikker, har værktøjer og kompetencer til at tiltrække, udvikle og fastholde gode medarbejdere samt til at håndtere den daglige drift af butikkerne.

Matas medarbejdere er også uddannet i at bruge sociale medier som Facebook og Instagram. Det skal udvikle dem til at kommunikere bedre på de sociale medier, så den rådgivning, som sker i de fysiske butikker, også kan ske online.

Produkt- og teknologiudvikling:
Matas styrker deres detailplanlægning løsning ved at introducere forecasting og optimering af vareforsyninger.

Målet med denne løsninger er at forøge gennemsigtigheden i virksomhedens forsyningskæde og forbedre fleksibiliteten.

Dette nye værktøj vil forbedre gennemsigtigheden på tværs af forsyningskæden, giver en effektiv forecasting af kampagner samt støtter Matas voksende nethandel.

Med mere end 1.000 brands i deres sortiment kan Matas gøre det nemmere for kunderne at finde de produkter de søger i enhver af deres landsdækkende butikker, samtidig med at de øger salget, kan reducere lagerbeholdningen og opretholde en høj kundeservice.

Matas kan også optimere interne processer med en mere effektiv planlægning og opfølgning. Dermed kan de etablere et tættere samarbejde med kollegaer og leverandører

automatisere rutineopgaver og give deres planlæggere bedre muligheder for at bruge deres kompetencer.

Matas har derudover for nyligt igangsat en kraftig digital forbedring af deres hjemmeside og vedrørende deres tilstedeværelse på de sociale medier.

Virksomheden har derfor stor fokus på den teknologiske udvikling og forsøger at følge med, både hvad angår deres interne systemer samt eksterne systemer som skal servicere kunderne.