Indholdsfortegnelse
Tjekopgaver: Interne situation:
1) Hvilke modeller kan bruges til at beskrive og analysere virksomhedens interne forhold?

2) Nævn centrale begreber, som bruges i en virksomhedskarakteristik.

4) Nævn de 9 byggesten i Business Model Canvas.

5) Nævn aktiviteterne i værdikæden.

6) Hvordan ser værdikæden ud for en handelsvirksomhed og for en detailvirksomhed?

7) Hvilket begreb dækker over 'virksomhedens evne til at leve op til de krav, der bliver stillet'?

8) Hvad er de tre betingelser for at en kompetence kan kaldes en kernekompetence?

9) Hvad står bogstaverne for i SW?

10) Den interne situation deles op i to kategorier, hvilke?

11) Hvad er en forretningsmodel?

Forståelsesopgaver: Interne model:
1) Forklar hvad der menes med, at aktiviteterne i værdikæden "udføres med henblik på at skabe et produkt med størst mulig kundeværdi".

2) Forklar hvorfor "produktudvikling" er en vigtig aktivitet.

3) Forklar i forhold til værdikæden, hvorfor Carlsberg, Hummel og Oddset bruger penge på at være sponsor for det danske fodboldlandshold.

4) Beskriv LEGO's kernekompetence.

5) Find eksempler på danske virksomheders stærke og svage sider.
- Stærke sider
- Svagheder

Tjekopgaver: Den eksterne situation:
1) Virksomhedens omverden kan opdeles i to hovedkategorier, hvilke?

2) Nævn parter eller interessenter, som indgår i virksomhedens afhængige omverden:

3) Nævn parter eller interessenter, som indgår i virksomhedens uafhængige omverden:

4) Hvem er tv2’s konkurrenter?

5) Giv eksempler på hvad demografisk udvikling er:

6) Hvad er en alderspyramide?

7) Nævn forskellige eksempler på interesseorganisationer:

8) Hvad bør en virksomhed gøre i forhold til en hændelse, som kan have alvorlige konsekvenser og med stor sandsynlighed for at hænde?

9) Hvad står bogstaverne PESTEL for?

Forståelsesopgaver: Den eksterne situation:
1) Forklar forskellen på virksomhedens afhængige og uafhængige omverden:

2) Hvorfor skal en virksomhed være opmærksom på konkurrenter?

3) Find eksempler på at demografisk udvikling kan være relevant for en virksomhed:

4) Argumenter for hvor du vil placere ”stigende interesse for valentinsdag” i omverdensmodellen:

5) Giv eksempler på sager, hvor massemedierne har haft stor fokus på en virksomhed:

6) Hvorfor bliver mange virksomheder nødt til at interesserer sig for miljøproblematikkerne?

7) Nævn nogle virksomheder som har været meget påvirket af de gode økonomiske konjunkturer i 2016:

8) Giv eksempler på brancher, hvor den teknologiske udvikling har stor relevans:

9) Giv eksempler på en virksomhed for hvert bogstav i PESTEL, hvor bogstavet har haft stor betydning for virksomheden:

10) Find 5 hændelser i den nære fremtid som er sandsynlige og argumenter for en virksomhed det vil få alvorlige konsekvenser for:

Uddrag
1) Hvilke modeller kan bruges til at beskrive og analysere virksomhedens interne forhold?
Du benytter disse forretningsmodeller: Business Model Canvas, SW-opstilling og værdikæden

2) Nævn centrale begreber, som bruges i en virksomhedskarakteristik.
Kernekompetence, konkurrencemæssige fordele, og kritiske succesfaktorer

3) Hvilke tre begreber hører under konkurrencedygtighed?
Kernekompetence, konkurrencemæssige fordele, og kritiske succesfaktorer

---

LEGO har udfyldt rigtig mange kriterier for en kernekompetence. LEGO har opfundet et legetøj brand der gør det unik pga.

deres såkaldte murstensklods. LEGO’s-kvalitet er altid i top, og det gør, at LEGO er meget eftertragtet både af børn

men også af voksne mennesker der har interesse for at sidde og bygge - hvilket gør det meget eftertragtet for alle.

LEGO går meget op i at udvikle realistiske ting for børn, så de får en øjenåbner, og et indblik i, hvordan verden faktisk ser ud.