Indledning
Industrialiseringen er den periode hvor vi gik fra et landbrugssamfund til et industrielt samfund. Industrialiseringen gav befolkningen mulighed for at flytte ind til byen og få arbejde.

I denne opgave her opgave vil jeg så skrive om Industrialisering, arbejdernes boligforhold, levevilkår og arbejdsforhold, samt hvordan boligforholdene opleves af betragtere.

Jeg vil lægges største vægt på starten af industrialiseringen, og på arbejderne. For at finde ud af det, har jeg nogle spørgsmål, jeg vil svare på i løbet af mine opgave.

• Hvad er Industrialiseringen?
• Hvordan er arbejdernes levevilkår, boligforhold og arbejdsforhold?
• Hvordan bliver boligforholdene opleves af betragtere?

Disse spørgsmål vil jeg svare på ved at redegøre for hvad industrialiseringen er og hvordan arbejdernes boligforhold, levevilkår og arbejdsforhold er. Derefter vil jeg lave to analyser, en af teksten `Piazza Del Popolo’, og en af ’Læge Emil Hornemann` til Sundhedskommissionen.

Disse to tekster vil jeg analyser med fokus på boligforhold set fra betragtere. Jeg vil så lave en delkonklusion, hvor jeg sammenligner de to analyser for at undersøge om de har ens syn på de fattige/arbejdernes boligforhold, hvor jeg så vil inddrage andre kilde for at understøtte det.

Til sidst vil jeg så diskutere om de to tekster er repræsentative for det samtidige syn på storbyen.

I min redegørelse har jeg inddraget kilder fra websites og en bog. Til analysen har jeg anvendt to førstehåndskilder, denne er en roman og den anden et brev

jeg har også i analysen af brevet inddraget nogle oplyser fra en website I diskussionen har jeg så gjort brug af mine to analyser, hvor jeg har fundet frem til om de repræsentative for det samtidige syn på storbyen, i den diskussion har jeg så også inddraget viden fra en anden bog.

Indholdsfortegnelse
indledning 1
industrialiseringen 2
hvad er industrialiseringen? 2
boligforhold 2
levevilkår 3
arbejdsforhold 3
arbejdernes boligforhold set fra betragtere 4
piazza del popolo 4
læge emil hornemann til sundhedskommissionen 5
delkonklusion 7
diskussion 7
konklusion 8
litteraturliste 9

Uddrag
Industrialisering er udviklingen fra et landbrugssamfund til et industrielt samfund, så det er den tidsperiode hvor vores verden begyndte at blive mere teknologisk.

Manuelt arbejde blev altså udskiftet med forskellige slags maskiner, såsom dampmaskinen, elektricitet og jernbanen. De tre opfindelser ændrede så vilkårene for handel, produktion og transport .

Industrialiseringen begyndte i Danmark omkring 1850-1920, hvilket er mange år efter Storbritanniens, som allerede startede i midten af 1700-tallet. Begrundelse for at Danmark var bagud skyldes nogle forskellige faktorer.

Der ikke var råvareforekomster til at kunne gennemføre denne udvikling, og så var efterspørgslen efter produkterne heller ikke særlig stor.

Men da industrialiseringen så kom til Danmark gav den også stor gavn. Fremstillingen af varer sket nu med en så stor hastighed og produktionen var derfor øget og produkter blev nu fremstillet som en masseproduktion med væsentlige større mængde af den enkelte varer end tidligere såsom glas, sko, tekstiler.

Man fik også elektrisk lys og en helt anden mulighed for at transportere varer fra den en del af landet og til udlandet, hvorfor det nu var det meget lettere at få varerne ud til markederne også i udlandet og det gik tilmed meget hurtigere.