Industrialiseringen med fokus på Carlsberg Bryggerierne

Problemformulering
- Med udgangspunkt i bryggeriet Carlsberg skal du redegøre for på hvilke(n) måder(r) industrialiseringen forandrede måden at producere på og de ændrede sociale forhold som følge af industrialiseringen.

Bl.a. hvordan kom de sociale klasser til udtryk i overklassen med inddragelse af Jacobsen (Carlsbergs grundlægger)?

- Analyser og fortolk enten H.C. Andersens ”Kejserens nye klæder” (1837) eller Johannes V. Jensens ”Maskinerne” (1901) og vurdér forfatterens hensigt med teksten.

- Diskutér sammenhængen mellem fiktionen i den ene af de to ovenstående tekster og så den historiske udvikling, som vi ser i samtiden.

Kan den valgte danskfaglige tekst i ovenstående ses som et bidrag til en debat til samtiden? Og kan den valgte tekst deslige betragtes som vigtig kilde til belysning af udvikling i perioden?

Indledning
”Husk paa, at naar Du skal bestyre et Bryggeri som Bryg mester, maa Du kunne udfore og lede alle Arbeider uden Undtagelse” Dette er et citat fra den store brygmester J.C. Jacobsen som var grundlæggeren af Carlsberg.

Vi befinder os en tid hvor samfundet ændrer sig i høj fart, efter Romantikken som gjorde et opgør i 1800-1870. vi gik fra et samfund hvor landbruget var i højt præg, samt følelserne for kærligheden og religionen spillede en stor rolle.

Opgørelsen af Romantikken videreførtes til det Moderne Gennembrud, som også kaldesIndustrialiseringen. Man begyndte at kigge på menneskets sunde fornuft fremfor religionens perspektiv.

Hvad skete der fra Romantikken til at vi gik til et Industrielt samfund? Vi kom i en tid hvor menneskets rationalisme blev sat i fokus. Arbejdet blev adskilt fra hjemmet. Børnene skulle gå skole, så de kunne følge deres forældres fodspor.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING 4
REDEGØRELSE 5
- CARLSBERG 5
ANALYSE 6
- NYKRITISK METODE: 6
- DEN BIOGRAFISKE METODE: 7
- DEN TEKSTEKSTERN METODE: 8
DISKUSSION/ VURDERING 8
- KILDEKRITIK 8
- OPDRAGELSESFORMER 9
- ERHVERVSLIVET 9
KONKLUSION 10
LITTERATURLISTE 11
BILAG 1 12
BILAG 2 12

Uddrag
Fra1750- 1850- tallet tog revolutionen af den Industrielle Samfund en hurtig fart i Europa. Denne revolution startede dog først i Storbritannien, hvor den efterfølgende spredte sig mod de resterne Europæiske lande.

I Danmark begyndte industrialiseringen så småt omkring midten af 1800-tallet. Det var især væksten af befolkningen der skete under denne periode industrialisering. Industrialiseringen begyndte i Storbritannien i forbindelse med opfindelsen af dampmaskinen.

Dampmaskinen satte gang i den industrielle revolution i 1700-tallet. Senere hen udviklede den tyske bilforhandler Henry Ford samlebåndet som gjorde produktionen af produkter mere effektivt og hurtigt.

Samlebåndet blev første gang anvendt i 1913. Man gik fra et landbrugssamfund til flere fabrikker. Denne udvikling kaldtes urbaniseringen. Man adskilte hjem og arbejde fra hinanden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu