DHO Industrialiseringen & Arbejdernes forhold

Problemformulering
Gør rede for arbejderklassens arbejdsforhold under industrialiseringen i Danmark i perioden 1850-1900.

Historie: Lav en kildekritisk analyse kilden "Smedens arbejdsdag" fra 1891 med fokus på beskrivelsen af arbejdsforholdene.

Indledning
Slutningen af 1800-tallet var en periode med mange forandringer i Danmark. De fleste genstande vi har i dag, er skabt under industrialiseringen.

1 Der kom forandringer i befolkningsantal, forholdene for det arbejdende folk og for økonomien. Ca. i 1850 opstod industrialiseringen, som både førte fabriksarbejdere og forskellige arbejdsmaskiner med sig.

Det fik en stor mængde befolkning til at udvandre fra landet, og komme ind i byen med håb og forventning om bedre løn- og arbejdsvilkår og bedre arbejdsmuligheder.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING 3

ARBEJDSKLASSENS FORHOLD UNDER INDUSTRIALISERINGEN 3

PELLE EROBREREN OG EKSTREM FATTIGDOM 5

EN SMEDS ARBEJDSDAG OG LEVEVILKÅRENE 6

VURDERING 8

KONKLUSION 9

LITTERATURLISTE 10

Uddrag
I fabrikkerne var arbejdsdagene meget lange.4 Det var helt normalt at arbejde 12-13 timer om dagen, i tekstilindustrien kunne det være helt op til 14 timers arbejde, og man arbejdede fra mandag til lørdag.

De arbejdere som kom fra landet, var vant til en variation i løbet af dagene og af årstiderne, men det ændrede industrialiseringen meget ved.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu