Hvad skal jeg kunne til AP-eksamen? | AP-noter

19 siders noter til Almen Sprogforståelse-eksamen (AP).

Indholdsfortegnelse
Grammatikdelen
- Syntaktisk analyse
- VERBETS TIDER:
(Latin, Dansk, Eksempel)
- Ordklasser

Danskdelen
- Kommunikationsanalyse
- Sproghandlinger
- Ethos, Logos, Pathos:
- Retoriske Former:
3) Du skal kunne identificere teksters genre ud fra deres dominerende sproghandlingstype og grammatiske og stilistiske træk i øvrigt, herunder brugen af billedsprog og af sideordning (paratakse) og underordning (hypotakse).
4) Du skal kunne skelne præcist mellem dansk standardsproglig norm og forskellige former fra afvigelse herfra (dialekter og sociolekter).
- En dialekt:
- Sociolekter:
- Kronolekter:

Latindelen
- Passiv:
- Syntaks: Subjekt, objekt, verbal (Hvordan opbygger en sætning rigtigt)
- Semantik: Hvad er meningen (Hvad betyder sætningen)
- 9. In amphitheatro

Kasusendelser
- Subjekt (nominativ)
- Direkte objekt (akkusativ
- Indirekte objekt (dativ)
- Brug af oversigt
- Præfikser
- Suffikser
- 6) Du skal vide at ord i de europæiske sprog der ender på
- Retoriske figurer

Uddrag
En sætning fra punktum til punktum
Eks. Hun sagde, at hun var taknemmelig.
I helsætninger kan man sætte "ikke" ind EFTER subjekt og verballed

Sætningsled:
Subjekt: (Grundled)
Den der udøver verbalhandlingen ofte en person
Findes ved at sige hvem/hvad foran verballedet
Eks. Hun spiser en bøf
Hvem spiser en bøf? det gør hun

Verballed: (Udsagnsled)
sætningens omdrejningspunkt, ofte en handling
Findes ved at sige jeg foran ordet
Eks. Hun spiser en bøf
Jeg spiser.

Direkte objekt:
Findes ved at sige hvem/hvad foran verballed og subjekt
Eks. Hun spiser en bøf
Hvad spiser hun? en bøf

Indirekte objekt:
Ofte en modtager, ofte brugt ved give
Findes ved at sige hvem/til hvem foran verballed subjekt og direkte objekt
Eks. Hun giver drengen æblet
Hvem giver hun æblet? drengen

Subjektsprædikat:
Lighedstegn imellem
Findes efter være, blive, hedde, kaldes, synes, anses for
Eks. Hun hedder Lise

Adverbialled:
Findes ved at spørge hvordan/hvorhen/hvor/hvornår/hvorfra/hvorfor foran verballed og subjekt.

Dette led beskriver noget om tid, sted, måde eller grad. Indledes ofte af en præposition.
Eks. Jeg lægger forsigtigt osten i min lomme.
Hvordan lægger jeg osten i min lomme? forsigtigt
Hvor lægger jeg forsigtigt osten? i min lomme

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu