Hvad er socialisering | Dansk Aflevering

Indholdsfortegnelse
Hvad er socialisering?
- Udfyld skemaet for de tre forskellige socialiseringsformer
- Dobbeltsocialisering

Opgave 1: Fokusspørgsmål

Opgave 2: Socialisering i dagsinstitutioner

Uddrag
Når vi inden for samfundsfag og særligt inden for fagområdet sociologi interesserer os for sociale forhold og relationer mellem mennesker, så udgør området socialisering og identitetsdannelse et centralt område.

Det gør det, fordi måden, som vi mennesker er i stand til at integrere os i samfundet på, knytter sig til den socialisering eller opdragelse, som vi har oplevet på egen krop, dels gennem vores opvækst i hjemmet hos vores familie, dels i daginstitutioner og skole.

Socialisering betyder, at vi mennesker ”opdrages” til at blive en del af samfundet. Vi så at sige indlærer de normer, værdier og færdigheder, som er nødvendige i samfundet, og som skaber betingelser for, at vi kan integrere os i samfundet.

Det er i socialiseringsprocessen, at vi mennesker langt hen ad vejen erfarer og indlærer, hvordan vi skal opføre os i forskellige sociale sammenhænge, og hvilke forventninger de sociale omgivelser har til os, ligesom vi opdrages til at kende forskel på rigtigt og forkert osv.

Når vi taler om socialisering, så skal vi være opmærksomme på, at der findes forskellige former for socialisering.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu