Historie aflevering | Oplysningstidens indflydelse | Hvem, hvad og hvordan

Indledning
Oplysningstiden handler om, hvordan samfundet går fra at overlevere ansvar til højere magter, til at det enkelte individ selv skal stå med det. Oplysningstiden beskriver således, at mennesket gennemgår en overgang fra enevælden, hvor en enkelt monark, kejser osv. ellers har stået for at styre folket, til at folket pludselig selv kan agere over deres jord, penge osv.
I oplysningstiden skelnede filosofferne ikke mellem stand, da de mente, at alle mennesker har fundamentale rettigheder, hvilket hænger godt sammen med den ligestilling og sociale mobilitet vi kender i dag. Det var dog ikke alle som var tilhængere af denne nye form for tankegang. Det betød nemlig, at enevælden blev truet, fordi pludselig havde folket en følelse af, at folket sammen ville kunne regere bedre end én enkelt monark. Enevældens nye trussel.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter