Uddrag
Enzymer er biologiske katalysatorer. En katalysator er et molekyle der øger hastigheden af en proces uden selv at blive omdannet. Uden enzymer ville alle biokemiske processer i en levende organisme foregå så langsomt at livet ikke ville kunne opretholdes.

Samlet kaldes de biokemiske processer i en celle for cellens stofskifte. De processer, hvor der opbygges stoffer, kaldes for anaboliske processer, og de processer, hvor stoffer nedbrydes kaldes for kataboliske processer.

Enzymer er med andre ord med til både at opbygge og nedbryde stoffer/molekyler. Enzymer er proteiner der dannes af den levende celle (dvs. de er kodet for af DNA). De kan bestå af en til flere aminosyrekæder (kaldet polypeptider).

Alt efter hvordan aminosyrerækkefølgen er i enzymet dannes der en karakteristisk tredimensionel form. Et lille område af enzymet udgør det der kaldes for det aktive center. Det er her at det eller de molekyler enzymet virker på bindes, omdannes og frigøres fra.