Opgavebeskrivelse
Der ønskes indledningsvis en generel beskrivelse af enzymer, efterfulgt af en mere detaljeret gennemgang af et selvvalgt enzym, der skal være naturligt forekommende i menneskekroppen. Betydningen af den/de processer, som enzymet katalyserer, skal inddrages.

Herefter skal der udarbejdes et afsnit om kemisk reaktionshastighed og enzymers betydning herfor. Inddrag og forklar Lambert-Beers lov.

Der udføres en forsøgsrække jf. vedlagte øvelsesvejledning. Materialer og metoder beskrives og diskuteres, resultater vurderes og diskuteres. Slut af med en diskussion af enzymers anvendelse og betydning heraf.

Indledning
Uden at vi tænker over det, bruges enzymer til rigtig mange ting i vores hverdag. Enzymer findes mange steder i vores kroppe, i naturen, i vaskepulver, i medicin og mange andre steder.

De er dermed en vigtig faktor for industrien, og livet vil ikke være muligt uden enzymer. Enzymer kan også medvirke til, at løse vores klimaproblemer.

En specifik enzymgruppe celluase kan anvendes til at være en del af produktionen i 2. generations bioethanol og dermed hjælpe til en bæredygtig fremtid. Men hvad er enzymer og hvilken funktion har de?

Indholdsfortegnelse
Resumé 2
Indledning: 4
Enzymer og deres funktion: 4
Kreatinkinase: 4
Kemisk reaktionshastighed: 5
- Lambert Beers lov: 7
Det eksperimentelle arbejde: 8
Diskussion: 11
Konklusion: 13
Litteraturliste: 13

Uddrag
De tre forskellige typer der findes af kreatinkinase er; MM, MB, BB, hvor MM produceres af knoglemusklerne, MB af hjertet og BB produceres af hjernen.

MM kan under nogle omstændigheder bevæge sig ind i blodomløbet, dette sker, hvis man får en skade, som fx et brækket ben.

Kreatinkinases funktion er at katalysere genopbygningen samt nedbrydningen af kreatinfosfat. Kreatinfosfat er en vigtig energiserve, og derfor er det vigtigt med et enzym, som kan speede processen op, hvilket kreatinkinases gør.

Hele reaktionen sættes i gang af kreatinkinase, hvorefter kreatinfosfat hurtig vil afgive sin fosfatgruppe til ADP, og på den måde vil der skabes nyt ATP. Det kan også ske omvendt, så kreatinfosfat og ATP går sammen og kan skabe ADP .

Ved nedbrydning af muskelvæv vil kreatinkinase frigøres til blodet, hvor læger tester kreatinkinase koncentrationen i blodet. Niveauer af kreatinkinase afhænger af køn, alder, aktivitetsniveau og andre faktorer.

Det måles i enzym pr. liter. Hvis man har meget høje kreatinkinase tal, kan det være et tegn på, at man har hjerteproblemer, hjertesygdomme, kronisk compartment syndrom (muskelskade) eller for nylig er blevet opereret.

Hvis de blot er moderat forhøjede kan det være tegn på betændelseslignede tilstand, eplipsianfald eller hårdt muskelarbejde, som fx efter en hård fodboldtræning.