Borgen – Politisk Virkelighed eller Fiktion | SRO

Politisk virkelighed eller fiktion i tv-serien Borgen

Opgavebeskrivelse
Gør rede for spin-begrebet og for, hvordan spin anvendes i dansk politik.

Giv en analyse af tv-serien Borgen med henblik på en karakteristik af seriens skildring af politisk spin.
Analysen skal tage udgangspunkt i et selvvalgt afsnit fra én af seriens tre sæsoner og bl.a. inde-holde en næranalyse af en central scene i det valgte afsnit.

Diskuter efterfølgende, om tv-serien giver et realistisk billede af politisk spin og spindoktorernes magt i dansk politik.

Vedlæg shot-to-shot af den centrale scene som bilag.

Indledning
I gennem tiden er spin begrebet inde for politik kommet mere og mere frem. Uden vi ligger mærke til det, styrer politikerne og deres spindoktorer, hvad vi skal mene og tænke. Spin generer sig specielt rundt omkring medier, for hvordan politikkerne og deres partier frem-står på de diverse medier, er en væsentligt faktor for, hvor folket sætter deres stemme. Et eksempel der blandt andet har været fremme i de seneste år, er den danske tv-serie Borgen, der ligger stor fokus på anvendelsen af spin, og hvordan politiker kommunikere med folket.

I denne opgave vil jeg gøre rede for, hvad ’spin’ egentligt er og hvordan det bliver anvendt i danske politik. Jeg vil samtidig også analysere tv-serien Borgen, med fokus på dens skildring af politisk spin. Til sidst vil jeg diskutere, om tv-serien giver et realistisk billede af politisk spin og spindoktorernes magt i dansk politik.

Indholdsfortegnelse
ABSTRACT 0
REDEGØRELSE 1
SPIN 2
SPINDOKTOR 2
SPIN I DANSK POLITIK 2
ANALYSE 3
BORGEN 3
NÆRANALYSE AF BORGEN 3
SERIENS SKILDRING AF POLITISK SPIN 5
DISKUSSION 5
REALISTISK BILLEDE AF POLITISK SPIN 5
SPINDOKTORERNES MAGT I DANSK POLITIK 6
KONKLUSION 7
LITTERARTURLISTE 7

Uddrag
Borgen er en tv-serie fra 2010 af og tager udgangspunkt i Birgitte Nyborg og generelt livet på Borgen som statsminister. Serien blev sendt hver søndag kl. 20 og bestod af 10 afsnit i hver sæson. Borgen er en drama baseret tv-serie, som er meget gentagende for de seneste år siden årtusindeskiftet. En tv-serien som Borgen spiller på flere af tv-serie formater, den er karaterbaseret. Karakterbaserede tv-serier har ofte en stor gruppe personer, som har arbejdsplads samme sted, hvilket også er gældende i Borgen. Der ses typisk et hovedpræmis, men det er ofte så langt i baggrunden, at det bare danner en rød tråd for en lang række kon-flikter. Som navnet beskriver, er karaktererne en stor del af serien og ofte former sig om komplekse personligheder, der giver række til et uendeligt antal konflikter. Ved at det er en karakterbaseret tv-serie bærer Borgen så også præg af en lang føljeton format. Afsnittene er bundet sammen af et enkelt gennemgående hovedplot, men som nævnt tit lagt i baggrunden af andre konflikter. Typisk for føljeton er også, at der ikke altid bliver dannet harmoni til sidst i episoderne, men tit bliver ledt op til en ny konflikt, som også gælder i Borgen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu