Hilti | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Gør rede for, hvilke(t) delmarked(er), Brugerne af Hiltis produkter befinder sig.

2. Gør rede for den formodede købsadfærd for en entreprenør, der køber værktøj. Du skal som minimum inddrage købstype, beslutningsproces, deltagere i købet samt valgkriterier.

3. Hvilke faktorer må formodes at påvirke entreprenørens købsadfærd?

4. Vurder værdien af, at Hilti satser på et meget tæt forhold til sine kunder. Inddrag konkurrencesituationen som den beskrives i casen.

5. Redegør for de væsentligste forskelle på købsadfærden for en entreprenør og en privat gør-det-selv forbruger, der køber værktøj.

Uddrag
1. Gør rede for, hvilke(t) delmarked(er), Brugerne af Hiltis produkter befinder sig.
Hilti befinder sig på producentmarkedet i og med, at de sælger deres produkter til byggeindustrien med det formål at tilføre værdi til professionelle byggeprojekter.

Hilti leverer innovative og nytænkende produkter, systemer og services til byggeindustrien. Deres produkter er med til at dække virksomhedernes behov.

Hilti hører under det industrielle marked, fordi brugerne af deres produkter er de professionelle, som bruger produkterne indirekte i fremstillingen af deres virksomheds egne produkter.

Hiltis produkter bliver altså ikke en del af den købende virksomheds produkt, men de bliver brugt til at fremstille nye produkter med.

Derudover er der en meget hård international konkurrence på det industrielle marked, hvilket også kan ses ved, at Hilti er oppe at konkurrere mod nogle af de førende inden for byggebranchen, herunder DeWalt, Bosch, Hitachi og Makita.

Disse virksomheder sælger primært deres produkter gennem grossister til de professionelle, men derudover også til private hjem gennem byggemarkederne. Her skiller Hilti sig ud i og med, at de udelukkende sælger deres produkter direkte til kunden.

Der er altså ingen mellemhandlere, hvilket skaber en stærk kunderelation og derudover også loyalitet og tillid. Hilti skiller sig også ud ved kun at sælge deres produkter til professionelle.

---

2. Gør rede for den formodede købsadfærd for en entreprenør, der køber værktøj. Du skal som minimum inddrage købstype, beslutningsproces, deltagere i købet samt valgkriterier.

Der kan argumenters for, at en entreprenør køber værktøj som et rutinekøb i og med, at værktøj er en betydelig del af arbejdet som entreprenør. Det er her vigtigt, at værktøjet er af god kvalitet, hvilket Hilti er kendt for.

Hvis man som forbruger en gang har haft en god oplevelse med Hiltis produkter, er der en stor sandsynlighed for at man vil vende tilbage igen, hvis et af produkterne er blevet slidt og trænger til en udskiftning.

Derfor er det et rutinekøb, hvis forbrugeren gang på gang kommer tilbage til Hilti for at få den gode service og kvalitet som man er vant til.

Hilti er også kendt for at skabe loyalitet til forbrugeren i og med, at de sælger direkte til dem, der skal bruge produkterne.

Ved et rutinekøb er der oftest kun få eller måske én person involveret i købet. Dog vil en entreprenør som udgangspunkt ikke købe rutinekøb, fordi der kan være en risiko for, at der er kommet andre og bedre konkurrenter på markedet siden sidste køb.

Derfor kan der også argumenteres for, at det er modificeret genkøb, fordi der kan være nogle entreprenører, der vil sikre sig at de stadig får den bedste kvalitet.

Der kan være kommet en ny teknologi på markedet eller produkterne kan være blevet opdaterede. Ved et modificeret genkøb er det forskelligt, hvor mange personer, der er involveret, men der er færre personer involveret end der er ved nykøb.

Der vil også i nogle tilfælde være tale om nykøb, fordi der kan være kommet en hel ny maskine på markedet som kan noget andet end dem, der allerede eksisterer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu